Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Bezoek ons

Een vergadering bijwonen

Het publiek kan de openbare vergaderingen van de Kamer bijwonen voor zover er plaatsen vrij zijn in de publiekstribunes.

Zich aanmelden bij het onthaal: Leuvenseweg 13 te 1000 Brussel.

Haut de la pageTop