Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

De Kamer - Juridische informatie

De Kamer van volksvertegenwoordigers spant zich in opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en bijgewerkt zou zijn. Tevens levert de Kamer van volksvertegenwoordigers grote inspanningen om onderbrekingen van de beschikbaarheid van de website te voorkomen. Het valt echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet voldoet aan deze inhoudelijke vereisten of door een onderbreking niet voortdurend beschikbaar is.

De Kamer van volksvertegenwoordigers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van ter beschikking gestelde informatie of uit een onderbreking van de beschikbaarheid van deze website.

Haut de la pageTop