Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Home

In dit gedeelte van de site van de Kamer van volksvertegenwoordigers (deKamer.be accessible genaamd) wordt content aangeboden die voor iedereen toegankelijk is, en wordt meer in het bijzonder tegemoetgekomen aan de technische vereisten voor blinde en slechtziende gebruikers.

Wij verzoeken u onze toegankelijkheidsverklaring te lezen voor nadere uitleg met betrekking tot de raadpleging van de pagina's en het browsen in dit toegankelijke gedeelte.

Hier wordt slechts een gedeelte van de informatie aangeboden die via de hoofdsite van de Kamer beschikbaar is. Om technische redenen kunnen wij onze hoofdsite jammer genoeg nog niet volledig aanpassen en met name een reeks documenten die regelmatig worden bijgewerkt of toegevoegd en waarvan de meeste op het PDF-formaat zijn gebaseerd, volledig toegankelijk maken.

Wij zullen alles in het werk stellen om deze leemte zo spoedig mogelijk aan te vullen. Dat is een omvangrijk werk, dat wij niet op zeer korte termijn kunnen realiseren. Dat is de reden voor het online beschikbaar stellen van dit toegankelijke gedeelte, wat bedoeld is als tijdelijke oplossing.

Indien u ondanks onze inspanningen nog nieuwe suggesties heeft die uw browsercomfort zouden kunnen verbeteren, aarzel dan niet ons die te laten weten op webmaster@dekamer.be.

 

Haut de la pageTop