Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Toegankelijkheidsverklaring

Context

In dit toegankelijke gedeelte wordt maar een deel van de informatie aangeboden die via de hoofdsite van de Kamer beschikbaar is. De volledige aanpassing van de site van de Kamer aan de toegankelijkheidsnormen, en met name aan de richtlijnen van het keurmerk Anysurfer (nieuw venster) is een omvangrijk werk dat wij niet op korte termijn kunnen aanvatten. Wij hebben er dan ook voor gekozen een gedeelte toegankelijk te maken waarin de algemene informatie van de hoofdsite wordt overgenomen: dit gedeelte beantwoordt volledig aan de toegankelijkheidsnormen van Anysurfer.

Visueel aspect

Het visueel aspect van de site wordt geregeld via een style sheet.

De lettertypes werden gekozen om alle gebruikers in staat te stellen de grootte van de afgebeelde lettertekens te wijzigen: voor de site worden relatieve lettergroottes gebruikt teneinde rekening te houden met de beperkingen van Internet Explorer onder Windows in die vergrotings-/verkleiningsfunctie.

Om de afbeeldingsgrootte van de tekst te wijzigen:

 • met diverse browsers: Ctrl en muiswieltje
 • Internet Explorer: ga naar View>> Text size en kies.
 • Mozilla, Firefox of Netscape: Ctrl en "+" om te vergroten ; Ctrl en "-" om te verkleinen.
 • Opera: toetsen "+" of "-" van het numeriek toetsenbord. Of ga naar View >> Zoom en kies.

Dankzij de volledige scheiding tussen de inhoud en de formatteringsregels (style sheet) is de inhoud perfect toegankelijk, zelfs wanneer de style sheet gedesactiveerd is of niet kan worden aangewend door de gebruikte browsersystemen (brailletablet, schermlezer, stemsynthese,…)

Links

De links zijn zoveel mogelijk expliciet. De links naar externe sites, naar de hoofdsite of naar bijzondere bronnen (bijvoorbeeld bestanden met PDF-formaat) worden geopend in een nieuw venster en gaan vergezeld van toelichtend commentaar. In het geval van een link naar een PDF-bestand, wordt het formaat eveneens duidelijk gepreciseerd.

Een skip link "ga naar de inhoud" vindt u helemaal bovenaan elke pagina en geeft rechtstreeks toegang tot de inhoud van de pagina zonder via het menu te moeten gaan. De personen die een "lineaire" browser gebruiken, met name met behulp van het toetsenbord, kunnen aldus vermijden het menu te moeten doorlopen, aangezien het identiek is voor elke pagina. Die link kan eveneens worden gebruikt via een shortcut key, de letter "s".

Gebruiksaanwijzing:

 • Mozilla, Netscape, Firefox onder Windows: Druk gelijktijdig op de toetsen Shift, Alt en "s".
  Nota: op een toetsenbord van het type "QWERTY" of "QWERTZ" (Duits), is de Shift-toets overbodig om de shortcut in werking te stellen.
 • Internet Explorer 6 onder Windows: Druk gelijktijdig op de toets Alt en "s" en druk vervolgens op de toets Enter.
 • Opera 7 onder Windows, Macintosh en Linux: Shift, Esc en "s" (gelijktijdig).
 • MSIE onder Macintosh: Ctrl en "s", nadien "Enter".
 • Safari 1.2 onder Macintosh: Ctrl en "s"
 • Mozilla en Netscape onder Macintosh: Ctrl en "s"
 • Galeon, Mozilla en FireFox onder Linux: Alt en "s"
 • Konqueror 3.3+: Ctrl, nadien "s" (achtereenvolgens)
 • Bij Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror vóór de versie 3.3.0, Omniweb, Savari vóór de versie 1.2., Opera Windows Linux vóór de versie 7 werken de shortcut keys niet.

Haut de la pageTop