Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Naturalisaties

Algemeen

Er bestaan verschillende procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven. Eén van deze procedures is de naturalisatie die verleend wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Inlichtingen

Wenst u inlichtingen over het verloop van de procedure of over de stand van uw dossier, dan kan u bij de dienst Naturalisaties terecht tijdens de openingsuren.

Forumgebouw
Leuvenseweg 48
B-1000 Brussel
Metro: Station Madou
Tel :+32 (0)2 549.93.00
Fax :+32 (0)2 549.94.99
e-mail: eb.remaked@larutan

Opgelet

De dienst brengt de aanvrager steeds schriftelijk op de hoogte van de beslissingen die in zijn dossier worden genomen. Met het oog op de bescherming van de privacy kan er aan de telefoon weinig informatie verstrekt worden over individuele dossiers. Zorg er steeds voor dat u het dossiernummer bij de hand hebt, zo krijgt u snel een stand van zaken en worden andere telefonische oproepers niet nodeloos opgehouden.

Toegankelijkheidsplan (pdf)

Wijkplan (pdf)

Openingsuren

Voor bezoekers: op werkdagen
maandag van 14 tot 17 uur
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

Aan de telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur.

(Vanaf 1 juli 2017)

Voor bezoekers: op werkdagen :
woensdag van 14 tot 17 uur (opgelet : van 22 juli t.e.m. 1 september tot 16 uur i.p.v. 17 uur)
vrijdag van 9 tot 12 uur.

Aan de telefoon: op werkdagen :
maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur.

Toegang

De loketten van de dienst Naturalisaties bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping van het Forumgebouw.
Bezoekers moeten zich steeds aanmelden aan de balie.

Haut de la pageTop