Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

De organen van de Kamer

Politieke organen : De Plenaire vergadering

WAT DOET DE PLENAIRE VERGADERING?

De plenaire vergadering is de assemblee van 150 rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers. Nadat de Kamer een definitief bureau heeft samengesteld, bestaande uit een verkozen voorzitter, en drie ondervoorzitters en bureauleden die op voorstel van de fracties worden benoemd, neemt de Voorzitter de leiding van de vergadering.

De Conferentie van de voorzitters (d.z. de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen voorzitters die nog volksvertegenwoordiger zijn, en de voorzitter en een lid van elke fractie) stelt een agenda van de plenaire vergadering voor. Meestal wordt dit voorstel door de plenaire vergadering goedgekeurd, ze bevat:

  • De politieke controle
  • De financiële controle
  • Het wetgevend werk

MEER INFO

Samenstelling van de plenaire vergadering:

Kamer online:

Infosteekkaarten

Bespreking van wetteksten:

In de plenaire vergadering wordt in hoofdzaak gedebatteerd en gestemd over de regeringsverklaringen, wetsontwerpen en voorstellen (wetsinitiatief van de regering) en de amenderingen hierop, de begrotingen ...

Mondelinge vragen, interpellaties en moties

De Kamerleden kunnen in plenaire vergadering de ministers interpelleren en mondelinge vragen stellen.

Haut de la pageTop