Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Bezoek ons

Het Parlement bezoeken

Groepsbezoeken zijn gratis. Ze kunnen worden georganiseerd van maandag tot zaterdag.

Op zon- en feestdagen zijn er geen bezoeken.

Een groep bestaat het best uit 10 tot 20 personen. Individuele bezoekers kunnen eventueel bij een groep aansluiten.

Haut de la pageTop