Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Monografieën - hoe bestellen ?

De gewenste publicaties in de bestelbon aanstippen:

Bestelbon (pdf)

Bestelbon terugsturen naar:

Kamer van volksvertegenwoordigers
Dienst Algemene Zaken

B - 1008 Brussel

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd.

Haut de la pageTop