Opzoekingen in de actuele VERGADERINGEN

Zoek :    Search
 
Overzicht van de vorige vergaderingen

WEEKOVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN pdf

  Maandag  20  februari  2017 zaal  
9 u.30 tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30 Naturalisaties F3 bijeenroeping
14 uur Terroristische aanslagen 4-Damiaan bijeenroeping
  Dinsdag  21  februari  2017    
9 u.30 tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30 Naturalisaties F3 bijeenroeping
10 uur Binnenlandse Zaken F2-Yourcenar bijeenroeping
10 u.15 Volksgezondheid F4-Petit bijeenroeping
11 uur tot 12 uur Europese Aangelegenheden + Buitenlandse Betrekkingen Plenaire bijeenroeping
12 u.20 tot 14 uur Werkgroep politieke Partijen 2 wijziging 1
12 u.30 Handelsrecht 6-Brel bijeenroeping
12 u.30 Maatschappelijke Emancipatie F2-Popelin wijziging 1
14 uur Buitenlandse Betrekkingen F4-Petit wijziging 1
14 u.15 Sociale Zaken 5-Vesalius wijziging 1
14 u.15 Infrastructuur + Rekenhof F2-Yourcenar wijziging 1
14 u.15 Bedrijfsleven F4-Mercator wijziging 1
14 u.15 Justitie F0-Erasmus bijeenroeping
14 u.30 Buitenlandse Betrekkingen F4-Petit bijeenroeping
  Woensdag  22  februari  2017    
9 uur Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
9 uur tot 10 uur Opvolging van de buitenlandse zendingen F4-Petit bijeenroeping
9 u.30 tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30 Naturalisaties F3 bijeenroeping
9 u.30 tot 11 u.15 Volksgezondheid F0-Erasmus wijziging 1
10 uur Binnenlandse Zaken F2-Popelin wijziging 1
10 uur Landsverdediging F4-Petit wijziging 1
11 uur Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar wijziging 1
11 uur Infrastructuur F4-Mercator bijeenroeping
12 u.30 Infrastructuur F4-Mercator wijziging 1
12 u.30 Wetenschappelijke en technologische vraagstukken 6-Brel bijeenroeping
12 u.30 Conferentie van de Voorzitters 1 bijeenroeping
14 uur Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
14 uur Terroristische aanslagen 4-Damiaan bijeenroeping
14 uur Financiën en Begroting F0-Magritte wijziging 1
14 uur Binnenlandse Zaken F2-Popelin bijeenroeping
14 u.15 Volksgezondheid F0-Erasmus bijeenroeping
14 u.15 Infrastructuur F4-Mercator wijziging 2
14 u.15 Justitie F4-Petit wijziging 1
14 u.30 tot 18 u.30 Binnenlandse Zaken F2-Popelin wijziging 1
15 u.30 Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
16 u.30 Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
  Donderdag  23  februari  2017    
9 u.30 tot 12 u.30 en van 14 uur tot 19 uur Naturalisaties F3 bijeenroeping
  Vrijdag  24  februari  2017    
9 u.30 tot 12 u.30 en van 14 uur tot 17 u.30 Naturalisaties F3 bijeenroeping
10 uur Optima 6-Brel bijeenroeping
 
Archief