Opzoekingen in de actuele VERGADERINGEN

Zoek :    Search
 
Overzicht van de vorige vergaderingen

WEEKOVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN pdf

  Maandag  27  maart  2017 zaal  
13 uur Finalisering opdracht Panama Papers 6-Brel bijeenroeping
13 u.30 Finalisering opdracht Panama Papers 6-Brel bijeenroeping
14 uur Finalisering opdracht Panama Papers 6-Brel bijeenroeping
16 uur Finalisering opdracht Panama Papers 6-Brel wijziging 1
  Dinsdag  28  maart  2017    
10 uur Bijz. com. "Panama Papers" 6-Brel bijeenroeping
10 u.15 Bedrijfsleven 4-Damiaan wijziging 1
10 u.15 Binnenlandse Zaken F4-Petit wijziging 1
10 u.15 Justitie F0-Erasmus wijziging 1
10 u.30 Sociale Zaken F4-Mercator bijeenroeping
12 u.15 tot 14 uur Maatschappelijke Emancipatie 5-Vesalius bijeenroeping
12 u.30 tot 14 uur Handelsrecht 8-Vaste Afd. bijeenroeping
12 u.30 Naturalisaties F3 bijeenroeping
14 uur Politieke vernieuwing F2-Popelin bijeenroeping
14 uur Binnenlandse Zaken F4-Petit wijziging 1
14 uur Financiën en Begroting 6-Brel wijziging 2
14 u.15 Bedrijfsleven 4-Damiaan wijziging 1
14 u.15 Justitie F0-Erasmus bijeenroeping
14 u.15 Sociale Zaken F4-Mercator wijziging 1
14 u.15 Volksgezondheid F0-Magritte bijeenroeping
14 u.15 Infrastructuur Congres wijziging 1
14 u.30 tot 18 uur Binnenlandse Zaken F4-Petit wijziging 1
14 u.30 Buitenlandse Betrekkingen F2-Yourcenar wijziging 1
  Woensdag  29  maart  2017    
9 uur tot 10 uur Opvolging van de buitenlandse missies F2-Popelin bijeenroeping
9 u.30 Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
10 uur Finalisering opdracht Panama Papers 6-Brel bijeenroeping
10 uur Landsverdediging F2-Popelin bijeenroeping
10 u.15 Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
10 u.15 tot 12 u.30 Volksgezondheid F4-Petit bijeenroeping
10 u.30 Parlementaire overlegcommissie D-Senaat bijeenroeping
12 u.30 Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
12 u.30 Wetenschappelijke en technologische vraagstukken 5-Vesalius bijeenroeping
12 u.30 Conferentie van de Voorzitters 1 bijeenroeping
14 uur Finalisering opdracht Panama Papers 6-Brel bijeenroeping
14 uur Minnelijke schikking in strafzaken F2-Yourcenar bijeenroeping
14 u.15 Justitie F0-Magritte bijeenroeping
14 u.15 Volksgezondheid F4-Petit bijeenroeping
15 u.30 Finalisering opdracht Panama Papers 6-Brel bijeenroeping
  Vrijdag  31  maart  2017    
10 u.30 Onderzoekscomm. "Optima" 4-Damiaan bijeenroeping
14 uur Onderzoekscomm. "Optima" 4-Damiaan bijeenroeping
 
Archief