Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Bevoegdheden en werkzaamheden

De administratie

De secretaris-generaal

De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van de Kamer. Hij wordt benoemd in de plenaire vergadering van de Kamer.

Hij is de eerste adviseur van de Kamervoorzitter. Hij notuleert en voert de beslissingen van de Kamer uit.

Hij heeft de hoge leiding van de diensten en het personeel van de Kamer.

Sinds 1 oktober 2016 is de heer Marc Van der Hulst griffier van de Kamer.

De adjunct-griffiers

De twee adjunct-griffiers worden door het Bureau van de Kamer benoemd. Zij hebben de rang van directeur-generaal.

Zij staan de griffier bij en vervangen hem bij verhindering.

De eerste adjunct-griffier leidt het directoraat-generaal PRI en Bibliotheek.

De tweede adjunct-griffier leidt het directoraat-generaal Wetgevende Diensten.

Sinds 5 oktober 2016 zijn de eerste en de tweede adjunct-griffier respectivelijk de heer Philip Tans en mevrouw Reinhilde Deboutte.

De directeur-generaal van de Quaestuurdiensten

De directeur-generaal wordt benoemd door het Bureau van de Kamer.
Ze leidt de Quaestuurdiensten.

De huidige directeur-generaal van de Quaestuurdiensten is Mevrouw Brigitte De Clercq.

De administratieve diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Organogram van de diensten (pdf)

Haut de la pageTop