Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

De organen van de Kamer

Politieke organen : De voorzitter

Bevoegdheden

De voorzitter vertegenwoordigt de Kamer als instelling. Hij is tevens de woordvoerder van de Kamer. Hij leidt, in overleg met de fractievoorzitters, de werkzaamheden en beschikt hiervoor over ruime bevoegdheden: hij handhaaft de orde tijdens de vergadering, kan advies vragen aan de Raad van State over een wetsvoorstel of een wetsontwerp...

Verkiezing

De voorzitter wordt verkozen door de plenaire vergadering voor de duur van een parlementair jaar. Maar in de praktijk blijft de voorzitter aan voor een legislatuur (in principe vijf jaar, tenzij er vervroegde verkiezingen zijn). Doorgaans maakt de voorzitter deel uit van de meerderheid.

Meer info ...

Haut de la pageTop