Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Bezoek ons

Opendeurdag

Het Federale Parlement heet u welkom op 21 juli!

Ieder jaar openen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat hun deuren ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op 21 juli.

Ingang

Het Paleis der Natie is toegankelijk via de Wetstraat/Natieplein (tegenover het park van Brussel)

Toegankelijkheidsplan (pdf)

Wijkplan (pdf)

Hoe is het bezoek georganiseerd?

U kunt de Kamer en de Senaat (nieuw venster) op uw eigen ritme bezoeken met als gids een brochure waarin u informatie vindt over de bevoegdheden en de werking van het Parlement en over het kunstpatrimonium dat zich in het Paleis der Natie bevindt. Informatiepanelen her en der op de omloop lichten de werking van het bedrijf "de Kamer" toe. Het personeel van Kamer en Senaat staat ter beschikking om uw vragen te beantwoorden.

Wat bezoekt u?

U begint uw bezoek in het peristilium met zijn dorische zuilen. Eenmaal boven de eretrap volgt U een afgebakende omloop. U komt in de commissiezalen, de zaal van de plenaire vergaderingen, de conferentiezaal en de leeszaal van de Kamer. Daarna gaat u naar de Senaat waar u de groene salon, de rookzaal, de leeszaal en ten slotte de schitterende vergaderzaal bezoekt.

Haut de la pageTop