Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Algemene informatie

Aanwervingen

Op geregelde tijdstippen organiseert het examensecretariaat van de Kamer examens met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve.

Interesse?

Personen die interesse hebben voor de wervingsexamens die de Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert, kunnen op een wachtlijst worden ingeschreven, zodat ze automatisch worden ingelicht over de examens waarvoor ze op grond van hun diploma in aanmerking komen.

Procedure :

Een brief toesturen, met curriculum vitae en een kopie van uw hoogste diploma, aan :

Kamer van volksvertegenwoordigers
Examensecretariaat
Paleis der Natie
1008 Brussel

Contact examensecretariaat

Dienst Personeel en Sociale zaken- algemene informatie en examensecretariaat
Email: eb.remaked@tsneidsleenosrep

Haut de la pageTop