Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Praktische inlichtingen

De Bibliotheek van het Belgisch federaal Parlement, opgericht in 1831, is sinds 1905 gemeenschappelijk voor Kamer en Senaat. Zij is bij uitstek het documentatiecentrum geworden voor zowel de parlementairen als voor de politieke fracties en het personeel van de federale assemblées.

Adres

Bibliotheek van het Belgisch federaal Parlement
Forum gebouw
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 549 9212
e-mail: eb.remaked@keehtoilbib

Metro: Station Kunst-Wet of Park

Toegankelijkheidsplan (pdf)

Wijkplan (pdf)

Openingsuren

Tijdens de parlementaire zitting

Maandag tot vrijdag: Van 9.00-17.00 u of tot het einde van de dienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat.

Buiten de parlementaire zitting

Maandag tot vrijdag: van 9.30 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.00 u.

Toegang

De Bibliotheek van het Parlement is open voor parlementsleden van het Federaal Parlement, hun medewerkers, voor het personeel van de politieke fracties en voor het personeel van het federaal Parlement.

De Bibliotheek is niet toegankelijk voor het publiek, maar wel voor de leden en de verantwoordelijken van de documentatiediensten van verschillende instellingen

Uitzonderlijk kunnen vorsers en laatstejaarstudenten van hogescholen of universiteiten toegang krijgen tot de Bibliotheek. Gelieve vooraf contact op te nemen: +32 (0)2 549 9212

Haut de la pageTop