Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

De Kamer - monografieën

Titel

Prijs (euro)

Wetgeving

 

Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek gewijzigd door de wet van 30.6.1996

1,20

Reeks Parlementair recht in kort bestek

 

De parlementaire onverantwoordelijkheid (maart 2007)

2,50

De parlementaire onschendbaarheid (maart 2007)

2,50

Het Grondwettelijk Hof: bevoegdheid, inrichting en werking (oktober 2007)

2,50

De invloed van de arresten van het Grondwettelijk Hof op het parlementaire werk november 2001

2,50

De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen

2,50

Parlementaire informatie

 

Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers (pdf)

Politieke samenstelling (pdf)

Taalgroepen (pdf)

Commissies samenstelling

Statistieken van de parlementaire werkzaamheden

2,50

Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003

2,50

Het Parlement exponent van een democratische samenleving

2,50

50ste verjaardag van het vrouwenstemrecht

 

Folder (max. 10 ex.)

gratis

Folder vanaf het 11de exemplaar

0,12

Brochure Een vrouw, een stem beschikbaar in de talen: N - F

2,50

Varia

 

Folder Het Federale Parlement van België beschikbaar in de talen: N - F - D - E

gratis

Folder Het Halfrond - Kamer van volksvertegenwoordigers beschikbaar in de talen: N - F - D - E

gratis

Haut de la pageTop