Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Publicaties van de Kamer en van de Senaat

Titel

Belgische tarifering :
abonnement per parlementaire zitting

(in principe van oktober tot oktober)

Belgische tarifering :
Losse nummers

Buitenlandse tarifering :
abonnement per parlementaire zitting

(in principe van oktober tot oktober)

Buitenlandse tarifering :
Losse nummers

Definitief integraal verslag Kamer en handelingen Senaat

Volledig verslag van de debatten in de Wetgevende Kamers, in de taal van de spreker

104,50 €

 


2,20 €

(Kamer of Senaat)

297,00 €

 


6,60 €

(Kamer of Senaat)

Bulletin van vragen en antwoorden

Vragen gesteld door de parlementsleden en antwoorden van de regering (tweetalig)

Volledige versie

44,00 €
(Kamer)

Verkorte versie

22,00 €
(Kamer)



2,20 €
(Kamer)



1,10 €
(Kamer)



132,00 €
(Kamer)



66,00 €
(Kamer)



6,60 €
(Kamer)



3,30 €
(Kamer)

Beknopt verslag Kamer

Tweetalige samenvatting van de debatten

16,50 €

1,10 €

49,50 €

3,30 €

Parlementaire stukken

0,08184 €

0,08184 €

0,08184 €

0,08184 €

Haut de la pageTop