...

Bulletin nr : B155 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2295 - Zittingsperiode : 54


Auteur Anne Dedry, ECOGR1 (06813)
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel CVS-diagnosecentrum UZ Leuven.
Datum indiening04/04/2018
Taal N
Publicatie vraag     B155
Publicatiedatum 09/05/2018, 20172018
Termijndatum07/05/2018

 
Vraag

Volgens mijn informatie heeft het CVS-diagnosecentrum dat verbonden is aan het UZ leuven als enige de RIZIV-conventie ondertekend. Die conventie voorziet in de financierings- en werkingsmodaliteiten van de door de overheid erkende CVS-diagnosecentra alsook in de terugbetaling van de aangeboden behandelingen, met name 18 sessies cognitieve gedragstherapie eventueel in combinatie met graduele oefentherapie. 1. Hoeveel diagnostische bilans zijn er afgenomen in het UZ Leuven sinds 1 september 2014? Bij hoeveel van die bilans werd de diagnose CVS weerhouden? 2. Hoeveel van de patiŽnten hebben binnen het kader van de RIZIV-conventie een ambulante behandeling cognitieve gedragstherapie en/of graduele oefentherapie gevolgd bij een door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) erkend therapeut? 3. Zijn er reeds gegevens bekend van de 2-4 jaarlijkse evaluatie over het effect van de therapie en de gevolgde aanpak zoals vooropgesteld binnen de conventie?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B160
Publicatiedatum 18/06/2018, 20172018
Antwoord

1. Volgens de tussentijdse evaluatie van de overeenkomst na twee jaar, werd voor 510 patiŽnten een multidisciplinair diagnostisch bilan gerealiseerd. Voor 416 van die patiŽnten werd de CVS-diagnose gesteld. 2. 147 patiŽnten zijn met de cognitieve gedragstherapie gestart. 3. Het aantal gegevens in het kader van de tussentijdse evaluatie na twee jaar is te klein om uitspraken te doen over het effect van de behandeling. De finale evaluatie is voorzien tegen 31 augustus van dit jaar wanneer de pilootfase van de overeenkomst afloopt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | ZIEKTEVERZEKERING | GEZONDHEIDSVERZORGING | CHRONISCHE ZIEKTE