Politieke organen : De Conferentie van voorzitters


Bevoegdheden

De Conferentie van voorzitters is een van de belangrijkste organen van de Kamer. De Conferentie regelt namelijk de werkzaamheden. Ze komt wekelijks bijeen om de agenda van de plenaire vergadering te bespreken en legt zonodig de spreektijd per partij vast. De Conferentie spreekt zich uit over de bijeenroeping van de commissies, over de behandeling van interpellaties en over alle politieke strijdpunten die de Kamer aanbelangen. De Conferentie legt ook de agenda van het parlementaire jaar vast.


Samenstelling

De Conferentie bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen voorzitters die nog kamerlid zijn en de fractievoorzitters en een lid van elke fractie. Een minister die instaat voor de betrekkingen met de Kamer woont de vergaderingen bij.


Meer info