Algemeen

Er bestaan verschillende procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven. EÚn van deze procedures is de naturalisatie die verleend wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Inlichtingen

Wenst u inlichtingen over het verloop van de procedure of over de stand van uw dossier, dan kan u bij de dienst Burgerschap terecht tijdens de openingsuren.

Forumgebouw
Leuvenseweg 48
B-1000 Brussel
Metro: Station Madou

Tel :+32 (0)2 549.93.00
Fax :+32 (0)2 549.94.99
e-mail: eb.remaked@larutan 

Opgelet:

De dienst brengt de aanvrager steeds schriftelijk op de hoogte van de beslissingen die in zijn dossier worden genomen. Met het oog op de bescherming van de privacy kan er aan de telefoon weinig informatie verstrekt worden over individuele dossiers. Zorg er steeds voor dat u het dossiernummer bij de hand hebt, zo krijgt u snel een stand van zaken en worden andere telefonische oproepers niet nodeloos opgehouden.


U bent welkom aan het onthaal van de dienst Burgerschap (naturalisaties) op woensdag van 14 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.

U kan de dienst ook telefonisch bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur.