Statistieken van de parlementaire werkzaamheden (lopende zittingsperiode)

De parlementaire werkzaamheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden door de dienst Documentatie en Archief verwerkt tot statistische gegevens. Hierna worden de statistieken van de lopende zittingsperiode weergegeven. Deze worden maandelijks bijgewerkt.

LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEGEVENS VAN DE LOPENDE ZITTINGSPERIODE

Laatste bijwerking: 22-02-20191. Aantal en duur van de plenaire vergaderingen.

2. Aantal en duur van de commissievergaderingen.
Deze tabel maakt een onderscheid tussen de vergaderingen gewijd aan de bespreking van wetsontwerpen en voorstellen en het onderzoeken van de begroting (de normerende bevoegdheid) en de vergaderingen gewijd aan vragen, interpellaties, hoorzittingen en werkvergaderingen (controle en informatie).

3. Gegevens met betrekking tot de voorstellen inzake de herziening van de Grondwet.

4. Gegevens met betrekking tot de wetsontwerpen.

5. Gegevens met betrekking tot de voorstellen.

6. Gegevens met betrekking tot de interpellaties en vragen.