De administratie


De griffier

De griffier is de hoogste ambtenaar van de Kamer en heeft de rang van secretaris-generaal. Hij wordt benoemd door de plenaire vergadering van de Kamer.

Hij is de eerste adviseur van de Kamervoorzitter. Hij notuleert en voert de beslissingen van de Kamer uit.

Hij heeft de leiding van de diensten en het personeel van de Kamer.

Sinds 1 oktober 2016 is de heer Marc Van der Hulst griffier van de Kamer.


De adjunct-griffiers

De twee adjunct-griffiers worden door het Bureau van de Kamer benoemd. Zij hebben de rang van directeur-generaal.

Zij staan de griffier bij en vervangen hem bij verhindering.

De eerste adjunct-griffier leidt het directoraat-generaal PRI en Bibliotheek.
De tweede adjunct-griffier leidt het directoraat-generaal Wetgevende Diensten.

Sinds 5 oktober 2016 zijn de eerste en de tweede adjunct-griffier respectievelijk de heer Philip Tans en mevrouw Reinhilde Deboutte.


De directeur-generaal van de Quaestuurdiensten

De directeur-generaal van de Quaestuurdiensten wordt benoemd door het Bureau van de Kamer.
Hij leidt de zgn. "Quaestuurdiensten" (Informatica, Personeel, Algemene Zaken, Gebouwen en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming).

De huidige directeur-generaal van de Quaestuurdiensten is de heer Eric Morreel.De administratieve diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers