Kamervoorzitter


De voorzitter

Bevoegdheden

 
 • De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Kamer.
 • Hij leidt de debatten in de plenaire vergadering:
  • hij handhaaft de orde en waakt over de naleving van het Reglement;
  • hij oordeelt over de ontvankelijkheid van teksten;
  • hij formuleert de vragen waarover gestemd wordt en organiseert de stemmingen;
  • hij mengt zich alleen in een debat om de stand van zaken toe te lichten. Indien hij wil deelnemen aan een debat moet hij de voorzittersstoel verlaten en zijn plaats in het halfrond innemen. Hij neemt wel vanaf de voorzittersstoel deel aan de stemmingen.
 • De voorzitter zit het Bureau (het hoogste bestuursorgaan van de Kamer) en de Conferentie van voorzitters (het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer plant) voor.
 • De voorzitter zit een aantal commissies voor, zoals de commissie voor de Comptabiliteit.(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de website van haar leden.