Een parlement in oorlogstijd


De Eerste Wereldoorlog ligt ondertussen meer dan 100 jaar achter ons. Maar de herinnering aan de Grote Oorlog is nooit uitgedoofd. Daarvoor is de impact van deze oorlog op de Belgische en Europese samenleving te groot geweest. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft van de vierjarige herdenkingscyclus gebruikt gemaakt om in de eigen archieven op zoek te gaan naar sporen van de oorlog.

Het uiteindelijke resultaat heeft de verwachtingen overtroffen. Veelal vergeten episodes – zoals de rol van de Kamer in de hulpverlening aan de Belgische vluchtelingen en de politieke activiteiten van de parlementsleden in ballingschap – kwamen opnieuw onder de aandacht. De rijke Kamerarchieven uit de oorlogsperiode hebben in het herdenkingsjaar 2018 geleid tot diverse publicaties.

Eerder waren er al de reproducties van archiefstukken met betrekking tot de politieke activiteiten (parlementaire vragen, stukken, beknopt verslag). Op 22 november 2018, exact honderd jaar na de troonrede van Koning Albert, volgde een fotoboek over de geschiedenis van de Kamer in de oorlogsjaren. Aan de hand van een rijkelijk geïllustreerd werk worden de oorlogsjaren gereconstrueerd, maar dan bekeken door de lens van de parlementaire archieven.

Het boek is te koop in de boetiek van de Kamer voor de prijs van 7 euro. Info
U kan hem ook bestellen. Info


Eerder gepubliceerdHet einde van WO I:   In afwachting van de bevrijding

De Kamer in bezet gebied:   Het einde van de vijandelijkheden

De Kamer in bezet gebied:   De materiële tol van de oorlog

De Kamer in bezet gebied:   Parlementaire controle in oorlogstijd

De Kamer in bezet gebied:   Protest tegen het bezettingsregime


De Kamer in ballingschap:   hulp aan de Belgische vluchtelingen

Nice-Havrais:   de Kamer in ballingschap