ZENDINGEN NAAR HET BUITENLAND

2019

Commissies

 • 24 en 25 februari 2019 : Kamerlid Eric Thiébaut woonde de vergadering van de gezamenlijke parlementaire controlegroep Europol (GPC) bij, georganiseerd te Boekarest in het kader van het EU-Roemeens voorzitterschap.
 • 4 en 5 februari 2019 : Kamerleden Luk Van Biesen, voorzitter van de subcommissie "Rekenhof", en Eric Van Rompuy, ondervoorzitter, brachten een werkbezoek aan de Europese Rekenkamer te Luxemburg, op uitnodiging van voorzitter Annemie Turtelboom.
 • 20 en 21 januari 2019 : Kamerlid Veli Yüksel nam deel aan de vergadering van de COSAC-voorzitters, georganiseerd te Boekarest in het kader van het Roemeense EU-voorzitterschap.

2018

Voorzitter

 • 4 tot 8 mei 2018 : Op uitnodiging van de voorzitter van de Marokkaanse Eerste Kamer, Habib El Malki, bracht een parlementaire delegatie onder leiding van Kamervoorzitter Siegfried Bracke een bezoek aan de hoofdstad Rabat. De Kamervoorzitter was vergezeld door Kamerleden Meryame Kitir, Jean-Jacques Flahaux, Jean-Marc Nollet, Ahmed Laaouej en Servais Verherstraeten.
 • 25 tot 29 november 2018 : Op uitnodiging van zijn Libanese ambtsgenoot, de heer Nabih Berri, bracht Kamervoorzitter Siegfried Bracke een officieel bezoek aan Libanon. De heer Bracke was vergezeld van een parlementaire delegatie samengesteld uit Kamerleden Jean-Marc Delizée, Jean-Marc Nollet en Vincent Van Quickenborne. De delegatie ontmoette o.a. Generaal Michel Aoun, president van de Libanese Republiek, Eerste minister Saad Hariri, de heer Gebran Bassil, minister van Buitenlandse Zaken, Walid en Teymour Joumblatt. Kamervoorzitter Siegfried Bracke en zijn ambtsgenoot Nabih Berri hernieuwden het Partnership-protocol tussen de Kamer en de Libanese Nationale Assemblee.

Commissies

 • Van 15 tot 18 januari 2018 : Kamerleden Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Karin Jiroflée, Nathalie Muylle, Daniel Senesael, Damien Thiéry en Yoleen Van Camp, leden van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing, brachten een werkbezoek aan Stockholm.
 • 21-22 januari 2018: Kamerlid Peter Luykx woonde in Sofia de vergadering van de COSAC-voorzitters bij.
 • 22 tot 26 januari 2018 : Kamerleden Stefaan Vercamer, Sabien Lahaye-Battheu, Damien Thiéry en Philippe Blanchart woonden de zitting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg bij.
 • 24 januari 2018 : Kamerlid Monica De Coninck nam deel aan de interparlementaire commissievergadering inzake migratie van de Europese Commissie, georganiseerd in het Europees Parlement onder de titel "The European Agenda on Migration : What about legal avenues and integration?"
 • 30 januari 2018 : Werkbezoek van de leden van het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie aan het Zorgcentrum na seksueel geweld van het UMC Sint-Pieter.
 • 6 tot 9 februari 2018 : Kamerlid Karolien Grosemans, voorzitster van de commissie voor de Landsverdediging, woonde de commissievergadering voor de Defensie en de Veiligheid bij van de Parlementaire Assemblee van de NAVO, georganiseerd in Washington DC en Charleston.
 • 7 tot 9 februari 2018 : Kamerleden Roel Deseyn en Benoît Piedboeuf woonden de 6de parlementaire dagen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs bij.
 • 16 en 17 februari 2018 : Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, nam deel aan de interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB), georganiseerd in Sofia in het kader van het Bulgaars voorzitterschap van de Europese Unie.
 • 19 en 20 februari 2018 : Kamerleden Eric Van Rompuy, Ahmed Laaouej en Hendrik Bogaert woonden de conferentie over artikel 13 en de conferentie over het Europees Semester bij, georganiseerd in het Europees Parlement te Brussel.
 • 22 en 23 februari 2018 : Kamerleden Nahima Lanjri, voorzitster van de Belgische vertegenwoordiging bij de PA OVSE, Rita Bellens, Stéphane Crusnière en Kattrin Jadin (leden) woonden de wintervergadering van de PA OVSE (Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa) te Wenen bij.
 • 8 maart 2018 : Kamerlid Jean-Jacques Flahaux, ondervoorzitter van het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie, nam deel aan de interparlementaire vergadering van de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, georganiseerd in het Europees Parlement n.a.v. de Internationale Dag van de Vrouw en met als thema "Empowering women and girls in media and ICT: key for the future".
 • 9 maart 2018 : Kamerleden Koen Metsu en Eric Thiébaut brachten een bezoek aan de zetel van het rechtshandhavingsagentschap van de Europese Unie (EUROPOL) in Den Haag.
 • 13 tot 15 maart 2018 : Kamerlid Alain Top, lid van de delegatie van de Kamer bij de Parlementaire Assemblee van de NAVO, nam deel aan het "committee on civil dimension of security" (CDS) en de "Mediterranean and Middle East Special Group" (GSM), georganiseerd te Doha.
 • 16 tot 19 maart 2018 : Kamerleden Rita Bellens en Georges Dallemagne namen deel aan een warnemingszending van de presidentsverkiezingen in Rusland, georganiseerd in het kader van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa).
 • 18 en 19 maart 2018 : Kamerleden Koen Metsu en Eric Thiébaut namen deel aan de vergadering van de EUROPOL - Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep, georganiseerd in Sofia in het kader van het Bulgaars voorzitterschap van de EU.
 • 20 tot 22 maart 2018 : Kamerlid Daphné Dumery nam deel aan de vergadering van de ad hoc commissie Migratie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa te Amman.
 • 22 maart 2018 : Kamerlid Patrick Dewael, voorzitter van de commissie "Terroristische aanslagen", en een delegatie van de commissie, namen deel aan de huldebetuigingen aan de slachtoffers van terroristische aanslagen van 22 maart 2016, op Brussels Airport, in het metrostation Maalbeek, en aan het monument ter nagedachtenis van alle slachtoffers van terrorisme, aan de kleine Wetstraat.
 • 23 en 24 maart 2018 : Kamerlid Damien Thiéry, ondervoorzitter van de commissie Landsverdediging, nam deel aan de lentevergadering van de vaste commissie van de Parlementaire Assemblee van de NAVO te Vilnius.
 • 4 tot 5 april 2018 : Kamerlid Benoît Piedboeuf nam deel aan de vergadering van het parlementair netwerk van de OESO (Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling), georganiseerd in het House of Commons te Londen.
 • 23 april 2018 : De leden van het werkgroep robot- en digitale agenda brachten een bezoek aan het het bedrijf Audi sa/nv te Vorst.
 • 24 april 2018 : Kamerleden Rita Gantois en Caroline Cassart woonden de vergadering bij van de commissies voor de Landbouw van de nationale parlementen, die in het Europees Parlement georganiseerd werd over de mededeling van de Europese Commissie betreffende de toekomst van voeding en landbouw.
 • 28 en 29 april 2018 : Kamerleden Peter De Roover en Stéphane Crusnière woonden in Caïro de 14e zitting van de PA UMZ bij.
 • 11 en 12 mei 2018 : Kamerleden Veli Yüksel en Dirk Van der Maelen woonden de internationale parlementaire conferentie "Idea of EU: Toward Peace and Development" bij, georganiseerd in de Nationale Assemblee van Servië.
 • 15 mei 2018 : Kamerlid Gilles Foret woonde de interparlementaire commissievergadering bij over de inwerkingtreding van de databescherming in de lidstaten, georganiseerd in het Europees Parlement.
 • 25 tot 28 mei 2018 : Kamerleden Georges Dallemagne, Karolien Grosemans, Damien Thiéry, Luk Van Biesen en Veli Yüksel woonden de lentevergadering van de NAVO-Parlementaire Assemblee bij, georganiseerd te Warschauw.
 • 29 en 30 mei 2018 : Kamerleden Dirk Van der Maelen en Jean-Marc Nollet woonden te Parijs het Forum 2018 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bij.
 • 5 en 6 juni 2018 : Kamerleden Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Rita Bellens, Wim Van Der Donckt, Renate Hufkens, Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Alain Top, Wouter De Vriendt, Tim Vandenput en Damien Thiéry, leden van de commissies voor de Landsverdediging en voor de Opvolging van Buitenlandse Missies, brachten een werkbezoek aan de Belgische detachementen in Mali.
 • 5 tot 8 juni 2018 : Kamerlid Stéphane Crusnière, ondervoorzitter van de ad hoc committee on countering terrorism van de PA-OVSE, woonde een vergadering van dit comité in Bosnië-Herzegovina bij.
 • 6 tot 8 juni 2018 : Kamerleden An Capoen en Fabienne Winckel namen deel aan de WPL Summit te Vilnius.
 • 11 en 12 juni 2018 : Kamerleden Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, Stéphane Crusnière, Alain Top, Wouter De Vriendt, Jean-Jacques Flahaux et Michel de Lamotte namen deel aan een werkbezoek in Duitsland in het kader van het voorstel van resolutie over de verduidelijking en de stopzetting van de regeling inzake pensioenen die worden toegekend aan Belgische voormalige militaire collaborateurs van het Duitse nationaalsocialistische regime tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • 10 tot 12 juni 2018 : Kamerlid Nahima Lanrji, voorzitster van het ad hoc comité voor migratie van de PA OVSE, bracht een werkbezoek aan Servië.
 • 17 tot 19 juni 2018 : Kamerlid Peter Luykx woonde te Sofia de 59ste vergadering bij van de Conferentie van Commissies voor de Communautaire aangelegenheden (COSAC), georganiseerd in het kader van het Bulgaars EU-voorzitterschap.
 • 21 tot 25 juni 2018 : Kamerleden Olivier Henry en Rita Bellens namen deel aan de waarnemingszending van de wetgevende en presidentsverkiezingen in Turkije, georganiseerd in het kader van de PA OVSE.
 • 22 juni 2018 : Werkbezoek van de leden van de commissie voor de Binnenlandse Zaken aan de Family Units van het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel.
 • 28 juni 2018 : Werkbezoek van de werkgroep robot- en digitale agenda aan het vormingscentrum in gezondheidszorg en verpleegcentrum CPSI te Sint-Lambrechts-Woluwe.
 • 7 tot 11 juli 2018 : Kamerleden Rita Bellens, Nahima Lanjri, Stéphane Crusnière en Peter De Roover namen deel te Berlijn aan de Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemble van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (PA OVSE).
 • 8 en 9 juli 2018 : Kamerlid Veli Yüksel nam deel aan de 60ste Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC), georganiseerd te Wenen in het kader van het Oostenrijks EU-voorzitterschap.
 • 12 juli 2018 : Een delegatie van de commissie voor de Kieshervorming en van de Centrale Kiescommissie van het Albanees Parlement bracht een bezoek aan de Kamer.
 • 7 tot 11 juli 2018 : Kamerleden Rita Bellens, Nahima Lanjri, Stéphane Crusnière en Peter De Roover namen deel te Berlijn aan de Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemble van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (PA OVSE).
 • 17 en 18 september 2018 : Kamerlid Eric Van Rompuy nam in Wenen deel aan de Interparlementaire conferentie over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, georganiseerd in het kader van het Oostenrijks voorzitterschap van de EU.
 • 10 september 2018 : Kamerlid Jean-Jacques Flahaux woonde in het Ierse Parlement te Dublin het Internationaal Congres van de caucus van parlementaire vrouwen bij.
 • 24 en 25 september 2018 : Kamerleden Eric Thiébaut en Koen Metsu hebben deelgenomen aan de vergadering van de Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol, georganiseerd te Brussel in het Europees Parlement.
 • 27 en 28 september 2018 : Kamerlid Bert Wollants woonde de 10e vergadering van de ASEP (parlementair partenerschap tussen Azië en Europa) interparlementaire conferentie bij, georganiseerd in het Europees Parlement te Brussel.
 • 5 oktober 2018 : Kamerlid Dirk Van der Maelen woonde te Sofia de interparlementaire conferentie "De hervorming van de regio van de Westelijke Balkan : een parlementair perspectief over de rol en de toekomst van het EU-toetredingsproces" bij.
 • 9 oktober 2018 : De ondervoorzitters van de commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer, mevr. Gwenaëlle Grovonius en de heer Delpérée, hebben een delegatie van de commissie voor de Verzoekschriften van de Duitse Bundestag ontmoet.
 • 11 en 12 oktober 2018 : Kamerlid Dirk Van der Maelen nam deel aan de interparlementaire conferentie GBVB/GVDB (Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid) georganiseerd te Wenen in het kader van het Oostenrijks voorzitterschap van de Europese Unie.
 • 19 en 20 oktober 2018 : Kamerlid Bert Wollants, voorzitter van de commissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, nam deel aan de 18e editie van het Europees Forum voor hernieuwbare energie (EUFORES), georganiseerd te Wenen.
 • 2 tot 7 november 2018 : Kamerlid Olivier Henry nam deel aan een waarnemingszending van de mid-term verkiezingen in de Verenigde Staten, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de OVSE.
 • 15 en 16 november 2018 : Kamerlid Dirk Van der Maelen nam deel aan de conferentie "Subsidiarity as building principle of the European Union", georganiseerd te Bregenz in het kader van het Oostenrijks voorzitterschap van de Europese Unie.
 • 16 tot 19 november 2018 : Kamerleden Karolien Grosemans, Damien Thiéry, Alain Top, Veli Yüksel en Luc Van Biesen namen deel aan de 64e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de NAVO te Halifax.
 • 18 tot 20 november 2018 : Kamerlid Peter Luykx nam deel aan de plenaire zitting van de COSAC, georganiseerd in Wenen in het kader van het Oostenrijks EU-voorzitterschap.
 • 22 november 2018 : Kamerlid André Frédéric, ondervoorzitter van de Kamer, nam deel aan het colloquium "10 jaar parlementair toezicht op de inlichtingendiensten", georganiseerd in de Assemblée nationale in Parijs.
 • 26 tot 28 november 2018 : Kamerleden An Capoen en Fabienne Winckel namen deel aan het "Women Leaders Global Forum" te Reykjavik met als thema : "We can do it !"
 • 7 december 2018 : Kamerleden Peter Vanvelthoven, voorzitter van de subcommissie voor de nucleaire veiligheid, Bert Wollants, ondervoorzitter, Franck Wilryckx en Michel de Lamotte, leden van de subcommissie, brachten een werkbezoek aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in Den Haag.
 • 6 tot 7 december 2018 : Kamerlid Nawal Ben Hamou woonde in Rabat de internationale conferentie over migratie bij.
 • 6 tot 10 december 2018 : Kamerleden Nahima Lanjri en Vincent Van Quickenborne namen deel aan de waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen georganiseerd in het kader van de OVSE- Parlementaire Assemblee in Armenië. Mevrouw Lanjri was hoofd van deze waarnemingsmissie.

2017

Voorzitter

 • 27 tot 28 november 2017: Kamervoorzitter Siegfried Bracke nam deel aan het 39ste PGA jaarlijks forum "Parliamentarians for Global Action" in Milaan.
 • 16 en 17 juni 2017: Kamervoorzitter Siegfried Bracke nam deel aan de plenaire zomerzitting van de Benelux Interparlementaire Assemblee in Den Haag.
 • 23 tot 24 april 2017: Kamervoorzitter Siegfried Bracke woonde de vergadering van de voorzitters van de EU-parlementen bij, georganiseerd in Bratislava.
 • 10 tot 14 april 2017: Kamervoorzitter Siegfried Bracke bracht een officieel bezoek aan Georgië. Hij was vergezeld door een parlementaire delegatie samengesteld uit Kamerleden Meryame Kitir, Vincent Van Quickenborne en Jean-Jacques Flahaux.
 • 25 februari tot 3 maart 2017: Kamervoorzitter Siegfried Bracke was op officiële zending in Japan. Hij was vergezeld door Kamerleden Sonja Becq, ondervoorzitter, Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie, Georges Dallemagne en Gilles Vande Burre.

Commissies

 • 11 december 2017: Kamerlid Damien Thiéry, lid van de Belgische delegatie bij de PA-NAVO, nam deel aan het 17e trans-Atlantisch parlementair Forum, georganiseerd in Washington.
 • 28 tot 30 november 2017: Kamerleden Fabienne Winckel, voorzitster van het Adviescomié voor Maatschappelijke Emancipatie, en An Capoen, lid van het Comité, namen deel aan de Jaarlijkse Top 2017 van het Globaal Forum van Parlementaire Vrouwen in Reykjavik.
 • 26 tot 28 november 2017: Kamerleden Peter Luykx en Veli Yüksel woonden de plenaire vergadering van de LVIII COSAC bij, georganiseerd in Tallinn in het kader van het Ests voorzitterschap van de EU.
 • 23 tot 25 november 2017: Kamerlid Veli Yüksel nam deel aan het seminarie van de Parlementaire Assemblee van de NAVO in Rome.
 • 21 november 2017: Kamerlid Fatma Pehlivan nam deel aan de Interparlementaire commissievergadering van de commissie voor de Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen in het Europees Parlement te Brussel.
 • 13 tot 16 november 2017: Kamerleden Daniel Senesael, Jean-Marc Nollet en Bert Wollants namen deel aan de COP23-conferentie in Bonn.
 • 13 en 14 november 2017: Kamerlid Stéphane Crusnière, ondervoorzitter van de ad hoc commissie "Terrorisme" van de OVSE-Parlementaire Assemblee, bracht een bezoek aan het PA-OVSE-secretariaat in Wenen.
 • 8 november 2017: Kamerlid Gilles Foret, voorzitter van het Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken, woonde het seminarie van het EPTA-netwerk (« European Parliamentary Technology Assessment ») in Luzern bij. Het thema was "Zelfrijdende voertuigen".
 • 7 tot 8 november 2017: Kamerlid Barbara Pas woonde in het Europees Parlement het 3de forum van de leden van de EU-parlementen jonger dan 40 jaar bij.
 • 18 tot 22 oktober 2017: Kamerlid Stéphane Crusnière, lid van de delegatie van de Kamer bij de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (PA-OVSE), nam deel aan het bezoek van een PA-OVSE delegatie aan Marokko met als thema de verspreiding van terrorisme en werving van jongeren door terroristische organisaties.
 • 11 tot 12 oktober 2017: Kamerleden Benoît Piedboeuf en Dirk Van der Maelen woonden de vergadering van het wereldwijds parlementair netwerk van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs bij.
 • 9 tot 10 oktober 2017: Kamerleden Koen Metsu en Eric Thiébaut namen deel aan de "EP Joint Parliamentary Scrutiny Group" (JPSC) on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), georganiseerd in het Europees Parlement.
 • 6 tot 9 oktober 2017: Kamerleden Karolien Grosemans, voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging, Veli Yüksel, Alain Top, Luk Van Biesen, Damien Thiéry, Peter Buysrogge, Sébastian Pirlot en Georges Dallemagne, leden, woonden de 63ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de NAVO in Boekarest bij.
 • 24 tot 29 september 2017: Kamerleden Kattrin Jadin, ondervoorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, Stéphane Crusnière, Monica De Coninck, Peter De Roover, Roel Deseyn, Wouter De Vriendt, en Dirk Janssens, leden van de commissie, namen deel aan een zending naar Turkije.
 • 21 en 22 september 2017: Kamerlid Jef Van den Bergh, ondervoorzitter van de commissie voor de Infrastructuur, nam deel aan de vergadering van de voorzitters van de commissies voor de economische zaken van de EU-parlementen, in het kader van het Ests voorzitterschap van de EU.
 • 7 tot 9 september 2017: Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen, heeft, in het kader van het Estse voorzitterschap van de EU, deelgenomen aan de Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB) in Tallinn.
 • 5 juli 2017: De Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de OVSE, met Kamerleden Nahima Lanjri (voorzitter), Denis Ducarme, Rita Bellens en Stéphane Crusnière, nam deel aan de jaarlijkse vergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE, georganiseerd te Minsk (Belarus).
 • 23 tot 25 juni 2017: Kamerlid Vincent Van Quickenborne nam deel aan de waarneming van de wetgevende verkiezingen in Albanië, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de OVSE.
 • 22 juni 2017: Kamerlid Raf Terwingen, lid van de commissie Justitie, woonde de interparlementaire vergadering bij over de oprichting van een mechanisme van de Europese Unie over de democratie, de rechtstraat en de fundamentele rechten en de rol van de nationale parlementen, georganiseerd in het Europees Parlement.
 • 21 juni 2017: Kamerleden Rita Bellens, ondervoorzitster van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, en Emir Kir, lid van de commissie Binnenlandse Zaken, woonden de interparlementaire vergadering op hoog niveau over migratiemanagement in het Europees Parlement bij.
 • 6 en 7 juni 2017: Kamerlid Benoît Piedboeuf nam deel aan het Forum 2017 van de OESO in Parijs.
 • 1 en 2 juni 2017: Kamerlid Stefaan Vercamer, lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, nam deel aan de vergadering van de commissie voor sociale aangelegenheden, gezondheid en duurzame ontwikkeling van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, georganiseerd te Bakoe (Azerbeidzjan).
 • 28 tot 30 mei 2017: Kamerleden Peter Luykx, Stéphane Crusnière en Veli Yüksel namen deel aan de 57ste Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (LVII COSAC), georganiseerd in Valletta in het kader van het Maltees EU-voorzitterschap.
 • 12 en 13 mei 2017: Kamerlid Ahmed Laaouej, lid van de Belgische delegatie bij de PAUvM, nam deel aan de Conferentie van voorzitters en de plenaire zitting van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PAUvM), georganiseered in Rome.
 • 2 tot 4 mei 2017: Kamerlid Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de OVSE, bracht een werkbezoek aan de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos.
 • 26 tot 28 april 2017: Kamerleden Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, en Karolien Grosemans, voorzitster van de commissie Landsverdediging, woonden de Interparlementaire conferentie GBVB/GVDB (Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid) bij, georganiseerd in Valletta in het kader van het Maltees EU-voorzitterschap.
 • 6 en 7 april 2017: Kamerlid Muriel Gerkens woonde de vergadering van de commissievoorzitters voor economische en milieuzaken bij, georganiseerd te Valletta in het kader van het Maltees EU-voorzitterschap.
 • 30 maart tot 4 april 2017: Kamerleden Annemie Turtelboom en Jean-Jacques Flahaux namen deel aan de waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in Armenië, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA OVSE).
 • 28 maart 2017 : Kamerlid Peter De Roover, lid van de Belgische delegatie bij de PA OVSE, woonde de parlementaire vergadering van de PA OVSE in Sint-Petersburg bij, met als thema de strijd tegen het internationale terrorisme.
 • 27 tot 31 maart 2017: Kamerleden Brecht Vermeulen, voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, Denis Ducarme, lid van de commissie, en Roel Deseyn, woonden de internationale parlementaire vergadering over nationale veiligheid en cybersecurity in Westminster (Londen) bij.
 • 23 en 24 maart 2017: Kamerlid Eric Massin, eerste ondervoorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken, woonde de vergadering van de EU-commissievoorzitters voor sociale zaken bij, georganiseerd in Valletta in het kader van het Maltese EU-voorzitterschap.
 • 22 maart 2017: De leden van de onderzoekcommissie "Terroristische aanslagen" woonden de inhuldiging van het monument ter herinnering aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen bij.
 • 22 maart 2017: Kamerleden Patrick Dewael, voorzitter van de onderzoekcommissie "Terroristische aanslagen", en Laurette Onkelinx, eerste rapporteur van die commissie, maakten deel uit van de officiële delegatie die de bezinningsmomenten voor de slachtoffers van de aanslagen op Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek bijwoonde.
 • 19 en 20 maart 2017: Kamerleden Karolien Grosemans, voorzitster van de commissie voor de Landsverdediging, Benoit Hellings, ondervoorzitter, Peter Buysrogge, Veli Yüksel, Tim Vandenput, Richard Miller, Renate Hufkens, Dirk Van der Maelen en Stéphane Crusnière, leden, brachten een werkbezoek aan het Belgische detachement in Jordanië (operatie "Desert Falcon").
 • 23 en 24 februari 2017: Kamerleden Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische delegatie bij de PA OVSE, Rita Bellens en Stéphane Crusnière, leden, namen deel aan de wintervergadering van de PA OVSE in Wenen.
 • 8 tot 10 februari 2017: Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, nam deel aan de 5de editie van de Parlementaire Dagen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in Parijs.
 • 31 januari 2017: De leden van de subcommissie voor de Nucleaire veiligheid brachten een werkbezoek aan de nucleaire site van Tihange.
 • 30 januari tot 1 februari 2017: Kamerleden Erik Van Rompuy, voorzitter van de commissie voor de Financiën en de Begroting, Ahmed Laaouej, lid van de commissie, en Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken, namen deel aan de Parlementaire week van het Europees semester (economie, werkgelegenheid en begroting) in het Europees Parlement te Brussel.
 • 16 januari 2017: Kamerlid Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de OVSE, nam deel aan de high-level conferentie van de Ad Hoc Committee on Migration van de PA-OVSE in Brussel.
 • 17 januari 2017: Kamerlid Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de OVSE, nam deel aan de high-level conferentie van de Ad Hoc Committee on Migration van de PA-OVSE in Genève.

2016

Voorzitter

 • 3 tot 10 december 2016 - China: Kamervoorzitter Siegfried Bracke bracht een officieel bezoek aan de Volksrepubliek China. Hij was vergezeld door een parlementaire delegatie samengesteld uit de Kamerleden Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, Jean-Marc Delizée, voorzitter van de commissie voor het Bedrijfsleven, Annemie Turtelboom en Jean-Jacques Flahaux.
 • 6 en 7 oktober 2016 - Bratislava: Kamervoorzitter Siegfried Bracke nam in het kader van het Slovaakse voorzitterschap deel aan de informele vergadering van de voorzitters van de parlementen van de Europese Unie, met als thema de toekomst van Europa.

Commissies

 • 16 februari 2016 - Europees Parlement Brussel: de heren Eric Massin, ondervoorzitter van de commissie Sociale Zaken, en Eric Van Rompuy, voorzitter van de commissie Financiën en Begroting, woonden de parlementaire week van het Europees semester bij.
 • 17 februari 2016 - Europees Parlement Brussel: de heer Eric Van Rompuy, voorzitter van de commissie Financiën en Begroting, en de heren Georges Gilkinet, Benoît Piedboeuf en Stéphane Crusnière, leden van die commissie, namen deel aan de interparlementaire conferentie over de stabiliteit, de economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie.
 • 13 en 14 maart 2016 - Den Haag: de heer Brecht Vermeulen, voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, nam deel aan de vergadering "Human Trafficking in the Digital Age", georganiseerd in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door de voorzitters van de commissies bevoegd voor mensenhandel.
 • 14 tot17 maart 2016 - New York: mevrouw Fabienne Winckel, voorzitter van het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie, woonde in New York de 60ste zitting van de VN-commissie over de positie van de vrouw bij.
 • 16 en 17 maart 2016 - Lusaka: Kamerlid Meryame Kitir nam in Lusaka deel aan de eerste Wereldconferentie voor jonge parlementsleden van de Interparlementaire Unie (IPU).
 • 17 en 18 maart 2016 - Turijn: de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de commissie Sociale Zaken, nam deel aan de interparlementaire conferentie van de Raad van Europa over het Europees Sociaal Handvest en aan het "Turin Forum on Social Rights in Europe".
 • 17 tot 22 maart 2016 - Kazachstan: Kamerlid Renate Hufkens nam deel aan een waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in Kazachstan, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
 • 3 en 4 april 2016 - Den Haag: Kamerlid Kristof Calvo woonde de conferentie van de commissievoorzitters bevoegd voor Energie, Innovatie en Circulaire Economie bij, georganiseerd in Den Haag in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap.
 • 7 april 2016 - Bezoek van de onderzoekscommissie "Moyens pour lutter contre le Terrorisme" (betreffende de door de Staat na 7 januari 2015 opgerichte middelen om terrorisme te bestrijden) van de Franse Nationale Assemblee onder leiding van de heer Georges Fenech, voorzitter van de onderzoekcommissie. De delegatie ontmoette Kamerleden Guy Rapaille, voorzitter van het Comité I, Guy Cumps, ondervoorzitter van het Comité P, Koen Metsu, voorzitter van de commissie Terrorismebestrijding, Françoise Schepmans en Stefaan Van Hecke, ondervoorzitters van de commissie Terrorismebestrijding.
 • 18 april 2016 - Europees Parlement Brussel: De voorzitter van de commissie Financiën en Begroting Eric Van Rompuy en Kamerleden Veerle Wouters, Gauthier Calomne, Benoît Piedboeuf, Roel Deseyn, Peter Vanvelthoven en Georges Gilkinet, leden van de commissie, namen deel aan de Interparlementaire commissievergadering in het Europees Parlement te Brussel over het pakket ter bestrijding van de belastingsontwijking en andere Europese en internationale ontwikkelingen: toezicht en democratische controle door de nationale parlementen.
 • 21 en 22 april 2016 - Ulaanbaatar (Mongolië): Kamerlid Roel Deseyn woonde de ASEP IX ("9e Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting") bij.
 • 22 april 2016 - De leden van de parlementaire onderzoekcommissie Terroristische aanslagen brachten een eerste werkbezoek aan de twee plaatsen van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016: de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek.
 • 26 en 27 april 2016 - Amari (Estland): Kamerleden Karolien Grosemans, voorzitter van de commissie Landsverdediging, Damien Thiéry, ondervoorzitter, en Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sébastian Pirlot, Veli Yüksel, Tim Vandenput, Alain Top, Stéphane Crusnière en Wouter De Vriendt, leden van de commissie, brachten een werkbezoek aan het Belgische detachement F-16.
 • 2 mei 2016 - OESO (Parijs): Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, nam in Parijs deel aan de high-level meeting van de parlementaire groep over fiscale zaken van de Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met als thema "Tackling tax avoidance - implementing the BEPS measures (Base Erosion and Profit Shifting)".
 • 4 tot 6 mei 2016 - Amman (Jordanië): Kamerleden Özen Özlem en Kattrin Jadin namen in Amman (Jordanië) deel aan de "Women in Parliaments Global Summit 2016" (WIP).
 • 31 mei tot 1 juni 2016 - Parijs: De Kamerleden Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, en Benoît Piedboeuf, lid van de commissie Financiën en de Begroting, namen deel aan het Forum 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 • 12 tot 14 juni 2016 - Den Haag: De Kamerleden Stéphane Crusnière, Veli Yüksel en Peter Luykx, leden van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, namen deel aan de plenaire vergadering van de 55ste conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC) in de Ridderzaal (Binnenhof).
 • 20 juni 2016 - Parijs: De onderzoekcommissie "Terroristische aanslagen" legde een krans voor de deuren van "Le Bataclan" en bracht een bezoek aan haar Franse tegenhanger in de Nationale Assemblee.
 • 30 juni tot 7 juli 2016 - Tbilisi: De Kamerleden Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (PA OVSE) en Peter De Roover, Denis Ducarme, Rita Bellens en Stéphane Crusnière, leden van de delegatie, hebben deelgenomen aan de zomerzitting van de PA OVSE.
 • 10 en 11 juli 2016 - Brastislava: Kamerlid Stéphane Crusnière nam deel aan de vergadering van de voorzitters van de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC).
 • 2 tot 4 september 2016 - Bratislava - Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, nam deel aan de Interparlementaire conferentie GBVB/GVDB (Gemeenschappelijk Buitenlands Veiligheidsbeleid en Gemeenschapelijk Veiligheids- en Defensiebeleid).
 • 4 tot 6 september 2016 - Parijs: Kamerlid Benoît Hellings, ondervoorzitter van de commissie voor de Landsverdediging woonde de 14ste "Université d'été de la Défense" bij.
 • 7 en 8 september 2016 - Catania: Kamerlid Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische parlementaire delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (OVSE), nam deel aan de "Ad Hoc Committee on Migration of the PA OSCE" en bracht een werkbezoek aan Sicilië.
 • 9 tot 12 september 2016 - Belarus: Kamerlid Brecht Vermeulen nam deel aan een waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in Belarus, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de OVSE.
 • 16 tot 19 september 2016 - Rusland: Kamerleden Rita Bellens en Filip Dewinter namen deel aan een waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in Rusland, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de OVSE.
 • 28 september 2016: De bijzondere commissie "Terrorismebestrijding" bracht een werkbezoek aan Europol en het "European Counter Terrorism Centre" (ECTC) in Den Haag.
 • 29 september 2016: De commissie voor de Landsverdediging bracht een werkbezoek aan SABCA ("Société anonyme belge de constructions aéronautiques") in Evere.
 • 29 september tot 2 oktober 2016: Kamerleden N. Lanjri, D. Ducarme, R. Bellens en S. Crusnière namen deel aan de herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE te Skopje.
 • 2 tot 4 oktober 2016: Kamerleden K. Lalieux, voorzitster van de commissie voor de Infrastructuur, S. Lahaye-Battheu, ondervoorzitster, J. Van den Bergh, ondervoorzitter, I. Poncelet, D. Geerts, I. De Coninck en G. Foret, leden van de commissie, brachten een werkbezoek aan Zwitserland op uitnodiging van de Zwitserse regering.
 • 3 tot 6 oktober 2016: Washington - Kamerleden G. Grovonius en V. Van Quickenborne woonden de jaarlijkse vergadering van de Wereldbank en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) bij.
 • 6 tot 9 oktober 2016: Kamerlid K. Jadin, ondervoorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, nam deel aan een waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in Georgië, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de OVSE.
 • 7 en 8 oktober 2016: Kopenhagen - Kamerlid B. Wollants, voorzitter van de bijzondere commissie "Klimaat en Duurzame Ontwikkeling", nam deel aan de "16th Interparliamentary Meeting on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency" (IPM 16).
 • 11 tot 13 oktober 2016 : Europees Parlement Brussel - Kamerleden B. Hellings en K. Metsu namen deel aan het "Young Parliament Members European Forum".
 • 12 oktober 2016 : Europees Parlement Brussel - Kamerlid V. Van Quickenborne, voorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken, nam deel aan een interparlementaire vergadering van de commissie voor Tewerkstelling en Sociale Zaken van het Europees Parlement (EMPL).
 • 12 oktober 2016 : Parijs - zetel van de OESO - Kamerlid Benoît Piedboeuf nam deel aan een parlementair seminarie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 • 14 tot 17 oktober 2016 : Montenegro - Brecht Vermeulen, voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, nam gedeeltelijk deel aan een waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen in Montenegro, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (zending ingekort omwille van de regeringsverklaring).
 • 17 oktober 2016 : Europees Parlement - Brussel - Kamerlid Gilles Foret, voorzitter van het Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken, nam deel aan een workshop over de ethische problemen en de reglementaire aanpak gebonden aan robotica en kunstmatige intelligentie.
 • 19 oktober 2016 : De leden van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen ontmoetten de heer Roland Büchel, voorzitter van de commissie van Buitenlandse Politiek van de Nationale Raad van Zwitserland.
 • 19 oktober 2016: Zaventem - De commissie Landsverdediging bracht een werkbezoek aan ASCO Industries, een Belgisch spitsbedrijf in de luchtvaartsector.
 • 5 tot 9 november 2016 : Verenigde Staten - Kamerleden P. Luykx, Ph. Pivin en S. Crusnière namen deel aan een waarnemingszending van de algemene verkiezingen, georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
 • 13 tot 15 november 2016 : Bratislava - Kamerleden Peter Luykx en Veli Yüksel, leden van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, woonden de Plenaire vergadering bij van de 56ste (LVI) conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC).
 • 14 november 2016 : Europees Parlement Brussel - Kamerlid Nahima Lanjri, voorzitter van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa (OVSE), ontmoette Christos Stylianedes, Europees Commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing en Filippo Lombardi, voorzitter van het 'Ad Hoc Committee on Migration' van de PA-OVSE.
 • 14 tot 19 november 2016 : Marrakech - Kamerleden Bert Wollants, voorzitter van de bijzondere commissie "Klimaat en Duurzame Ontwikkeling", Jean-Marc Nollet, ondervoorzitter, en Dirk Janssens, lid van de commissie, namen deel aan de Klimaatconferentie "COP 22".
 • 28 november 2016 : Europees Parlement Brussel - Kamerleden Brecht Vermeulen, voorzitter van de commissie voor de Binnelandse Zaken, en Emir Kir, namen deel aan een interparlementaire commissievergadering georganiseerd door de commissie voor de Burgerlijke vrijheden, de Justitie en de Binnenlandse Zaken (LIBE). De vergadering ging over het parlementaire onderzoek van Europol.
 • 29 november 2016 : Europees Parlement Brussel - Kamerlid Dirk Van der Maelen, voorziter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, woonde een debat bij over CETA met de nationale parlementen.
 • 9 december 2016 : Londen - Kamerlid Georges Gilkinet nam deel aan het "Global Tax Transparency Summit", georganiseerd door de commissie voor de Openbare Rekeningen van het Britse Lagerhuis.

2015

Voorzitter

 • 2 februari 2015 - Riga: De Kamervoorzitter woonde de vergadering van de voorzitters van de COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union) bij.
 • 3 mei 2015 - Dachau: De Kamervoorzitter woonde de herdenking van de 70ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp van Dachau bij. Hij werd vergezeld van Kamerleden P. Dewael, S. Claerhout, W. De Vriendt, K. Lalieux, P. Van Velthoven en S. Wilmès.
 • 10 mei 2015 - Mauthausen: De Kamervoorzitter woonde de herdenkingsplechtigheid n.a.v. de 70ste verjaardag van de bevrijding van het kamp van Mauthausen bij.
 • 14 en 15 juni 2015 - Den Haag: De Kamervoorzitters van België en Luxemburg, Siegfried Bracke en Mars Di Bartolomeo, werden in Den Haag ontvangen door hun ambtsgenote Anouchka Van Mittenburg.
 • Van 12 tot 17 september 2015 - Oezbekistan: Officiële zending van de Kamervoorzitter.

Commissies

 • 25 tot 27 februari 2015 - Parijs: Kamerleden Catherine Fonck en Dirk Van der Maelen namen deel aan de derde Parlementaire Dagen van de OESO.
 • 13 en 14 maart 2015 - Wenen: Kamerleden Bert Wollants en Frank Wilrycx namen deel aan de 15th Interparliamentary meeting on renewable energy sources and energy efficiency (IPM15), georganiseerd door EUFORES (European Forum for Renewable Energy Forces).
 • 23 tot 25 maart 2015 - Addis Abeba: Kamerlid Nawal Ben Hamou nam deel aan de 3de jaarlijkse top van het Wereldforum Vrouwen in Parlementen (WIP), georganiseerd i.s.m. de commissie van de Afrikaanse Unie, met als thema "New Leadership for Global Challenges".
 • 29 en 30 maart 2015 - Lagos (Portugal): Kamerlid Brecht Vermeulen nam deel aan de conferentie "Noord-Zuid Migratiedialoog", georganiseerd door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.
 • 30 maart 2015 - Brussel: Kamerlid M. Gerkens nam deel aan de interparlementaire commissievergadering in het kader van het Letse voorzitterschap met als thema "From COP21 Paris to 2050: a roadmap towards an innovative low-carbon, resource-efficient Europe".
 • 28 april 2015 - Straatsburg: Kamerleden P. Buysrogge, G. Dallemagne, K. Grosemans en V. Yüksel namen deel aan de informatiesessie van het Eurocorps.
 • 7 mei 2015 - Auschwitz: Kamerleden R. Miller en K. Temmerman namen deel aan de educatieve herinneringsreis "Trein der 1000".
 • 26 mei 2015 - Brugge/Gent: Leden van de commissie voor de Justitie bezochten het penitentiair complex van Brugge en het forensisch psychiatrisch centrum te Gent.
 • 27 mei 2015 - Melsbroek: Leden van de commissie voor de Landsverdediging bezochten de 15e Wing luchttransport te Melsbroek.
 • 31 mei tot 2 juni 2015 - Riga: Kamerleden P. Luykx en V. Yüksel woonden de plenaire zitting bij van de LIII COSAC (53ste conferentie van de parlementaire commissies gespecialiseerd in Europese zaken).
 • 2 en 3 juni 2015 - Parijs: Kamerleden D. Van der Maelen en C. Fonck namen deel aan het OESO-forum 2015.
 • 5 tot 8 juni 2015 - Turkije: Kamerleden F. De Winter en Ph. Blanchart namen deel aan de waarnemingsmissie van de Raad van Europa voor de parlementsverkiezingen.
 • 12 juni 2015 - Tunis: Kamerleden J.-M. Delizée en J.-J. Flahaux namen deel aan het seminarie georganiseerd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties ("United Nations Development Program" - UNDP).
 • 17 juni 2015 - Europees Parlement Brussel: Kamerleden E. Van Rompuy, G. Gilkinet, P. Vanvelthoven, A. Laaouej en V. Wouters woonden de interparlementaire vergadering van de commissie TAX van het Europees Parlmenent rond het thema "Agressive corporate tax planning and harmful practices" bij.
 • 17 juni 2015 - Parijs: Kamerleden D. Van der Maelen en B. Hellings namen deel aan de interparlementaire vergadering over handelsbeleid in de Europese Unie.
 • 17 juni 2015 - Parijs: Kamerleden K. Grosemans, J. Fernandez-Fernandez, V. Yüksel, T. Vandenput, P. Buysrogge, W. De Vriendt, S. Pirlot, D. Van Mechelen en G. Dallemagne, leden van de commissie voor de Landsverdediging, brachten een bezoek aan het 51ste internationale lucht- en ruimtevaartsalon van Parijs-Le Bourget.
 • 23 juni 2015 - Europees Parlement Brussel: Kamerleden F. Delpérée en G. Grovonius woonden de hoorzittingen in de commissie verzoekschriften van het Europees Parlement bij.
 • 23 juni 2015 - Leden van de commissie voor de Binnenlandse Zaken brachten een werkbezoek aan het Comissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
 • 25 en 26 juni 2015 - Rome: Kamerleden V. Van Quickenborne en S. De Coster-Bauchau namen deel aan het OESO-seminarie "Reforms for Growth in Europe".
 • 8 juli 2015 - Steenokkerzeel: Kamerleden V. Yüksel, G. Vanden Burre, J. Van den Bergh, T. Vandenput, S. Lahaye-Battheu, N. Lijnen, I. De Coninck en G. Foret brachten een bezoek aan Belgocontrol.
 • 5 en 9 juli 2015 - Helsinki: Kamerlid N. Lanjri nam deel aan de 24ste zomersessie van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
 • 4 tot 6 september 2015 - Luxemburg: Kamerleden K. Grosemans en D. Van der Maelen namen deel aan de interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).
 • 16 tot 18 september 2015 - Ulaanbaatar: Kamerleden N. Lanjri, R. Bellens, S. Crusnière en P. de Roover woonden de jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA OVSE) bij.
 • 23 september 2015 - Europees Parlement Brussel: Kamerleden B. Vermeulen en M. De Coninck woonden de interparlementaire commissievergadering over "De situatie in het Middelandse Zeegebied en de nood aan een holistisch migratiebeleid" bij.
 • 29 september en 1 oktober 2015 - Europees Parlement Brussel: Kamerleden M. Kitir, G. Foret, S. Smeyers, R. Hufkens en S. Claerhout namen deel aan het Eerste Forum van Parlementsleden van de EU jonger dan 40 jaar.
 • 1 oktober 2015 - Parijs: Kamerleden D. Van der Maelen en B. Piedboeuf woonden de vergadering van het parlementair wereldnetwerk van de OESO bij.
 • 7 tot 9 oktober 2015 - Mexico: Kamerlid F. Winckel nam deel aan het 2de Internationaal Forum van Parlementsvrouwen.
 • 13 oktober 2015 - Europees Parlement Brussel: Kamerlid J. Van den Bergh nam deel aan de "Interparliamentary Committee Meeting (TEN-T/CEF including crossborger links)".
 • 18 en 19 oktober 2015 - Luxemburg: Kamerlid V. Van Quickenborne woonde de vergadering van de commissies voor de Sociale Zaken van de Europese Unie bij.
 • 19 oktober 2015 - Parijs: Kamerlid D. Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, en B. Piedboeuf, lid van de commissie voor de Financiën en de Begroting, namen deel aan de vergadering van het parlementair netwerk inzake fiscaliteit van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 • 20 en 21 oktober 2015 - Den Helder (Nederland): leden van de commissie voor de Landsverdediging brachten een bezoek aan het hoofdkwartier Admiraal Benelux.
 • 30 oktober 2015 - Luxemburg: Kamerlid P. Luykx, lid van het Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden, woonde de vergadering van het werkgroep COSAC ("Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union) bij.
 • 30 oktober tot 2 november 2015 - Turkije: Kamerleden Ö. Özlem en V. Yüksel namen deel aan een waarnemingszending van de wetgevende verkiezingen.
 • 5 en 6 november 2015 - Berlijn: Kamerleden R. Bellens, ondervoorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, G. Grovonius en W. De Vriendt, leden van de commissie, namen deel aan de conferentie "Evidence on a Silver Platter: Evaluation Results for Policy Making in Development Cooperation", georganiseerd door het "German Institute for Development Evaluation".
 • 8 tot 10 november 2015 - Luxemburg: Kamerlid E. Van Rompuy nam deel aan de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economishce coördinatie en bestuur in de EU.
 • 9 en 10 november 2015 - Tbilisi: Kamerlid S. Becq, ondervoorzitter van de Kamer, woonde de "High-level Conference Achieving Gender Equality - Challenges and Opportunities in the European Neighbourhoud Policy Region" bij, georganiseerd in samenwerking met de Europese Unie en de Verenigde Naties op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Georgië.
 • 19 november 2015 - Europees Parlement Brussel: Kamerlid P. Luykx nam deel aan de interparlementaire commissievergadering onder de titel "The future institutional evolution of the Union: enhancing political dialogue between EP and national Parliaments and reinforcing the scrutiny over the executive at European level".
 • 24 en 25 november 2015 - Parijs: Kamerleden D. Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, S. Crusnière, G. Grovonius, J.-J. Flahaux, S. Claerhoudt, E. Van Hoof, W. De Vriendt en G. Dallemagne, leden van de commissie, en F. Pehlivan, plaatsvervangend lid brachten een werkbezoek aan de OESO.
 • 29 november tot 1 december 2015 - Luxemburg: Kamerleden P. Luykx en V. Yüksel woonden de plenaire zitting van de 14de COSAC (Conférence des organes spécialisés en Affaires communautaires).
 • 30 november tot 11 december 2015 - Parijs: Kamerleden B. Wollants, J.-M. Nollet en D. Thiéry woonden de Klimaatconferentie "COP 21" bij.
 • 10 en 11 december 2015 - Luxemburg: Kamerlid D. Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, nam deel aan de vergadering van de voorzitters van de commissies voor de ontwikkelingssamenwerking in het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

2014

Commissies

 • 19 februari 2014 - Parijs: Missie van de commissie Landsverdediging
 • 4 tot 7 april - Kigali: Kamerlid François-Xavier de Donnea, lid van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, woonde het internationaal forum over de genocide bij: "Après le génocide: examiner l'héritage, prendre ses responsabilités". Hij was tevens aanwezig op de plechtigheid ter herdenking van de 20ste verjaardag van de genocide die plaatsvond op maandag 7 april 2014.
 • 17 september 2014 - Parijs: Interparlementaire ontmoeting over het Europees Openbaar Ministerie en de bescherming van de persoonsgegevens. De Kamer werd vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Christine Marghem, voorzitter van de commissie Justitie, en de heer Veli Yüksel.
 • 10 en 11 oktober 2014 - Lissabon: Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Veli Yüksel namen in Lissabon deel aan de 14de interparlementaire vergadering van het EUFORES-netwerk (European Forum for Renewable Energy Sources).
 • 12 oktober 2014 - Bosnië-Herzégovina: Op uitnodiging van de Parlementaire assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) trad Kamerlid Rita Bellens op als waarnemer van de algemene verkiezingen.
 • 13 en 14 oktober 2014 - Rome: Kamerlid Sabine Lahaye-Battheu, lid van de commissie Justitie, nam in Rome deel aan de vergadering van de commissievoorzitters bevoegd inzake grondrechten.
 • 26 oktober 2014 - Oekraïne: Kamerleden Dirk Van der Maelen, Koen Metsu, Fatma Pehlivan en Philippe Blanchart (laatste twee in hun hoedanigheid van leden van de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa) traden op als waarnemer van de wetgevende verkiezingen.
 • 26 en 27 oktober 2014 - Rome: Kamerlid Nathalie Muylle nam deel aan de vergadering van de commissievoorzitters gespecialiseerd in landbouw, industriële ontwikkeling en KMO's.
 • 3 tot 5 november 2014 - Londen: Kamerleden Sébastien Pirlot en Karolien Grosemans namen deel aan een internationaal parlementair seminarie over het Wapenhandelverdrag (Arms Trade Treaty).
 • 5 tot 7 november 2014 - Rome: In het kader van het italiaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie namen Kamerleden Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en Stéphane Crusnière deel aan de Internationale conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB).
 • 20 en 21 november 2014 - Rome: Kamerlid Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de commissie voor de Sociale zaken, nam deel aan de vergadering van de commissievoorzitters bevoegd voor tewerkstelling, onderzoek en innovatie.
 • 4 en 5 december 2014 - Rabat: Kamerlid Dirk Van der Maelen nam deel aan de 8ste zitting van de Raadgevende vergadering van parlementsleden voor het Internationaal strafgerechtshof en de rechstaat.
 • 9 en 10 december 2014 - Libanon: Kamerleden Peter Buysrogge, Sébastien Pirlot, Damien Thiéry, Veli Yüksel, Tim Vandenput, Alain Top, Wouter De Vriendt en Karolien Grosemans, leden van de commissie voor de Landsverdediging, gingen op uitnodiging van minister van Defensie Steven Vandeput naar Libanon n.a.v. het vertrek van het Belgische detachement van de Interim-vredesmacht van de VN in Libanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL).

2013

Voorzitter

 • Van 11 tot 14 februari 2013 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie de Republiek Libanon
 • Van 18 tot 22 mei 2013 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie de Volksrepubliek China
 • Van 8 tot 11 juni 2013 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie aan het Koninkrijk Marokko
 • Van 22 tot 27 november 2013 bracht de heer Jean-Marc Delizée, als vertegenwoordiger van de Kamervoorzitter, een officieel bezoek aan Brazilië

Commissies

 • Van 16 tot 19 februari 2013 - Armenië: Waarneming van de presidentsverkiezing van maandag 18 februari 2013 (PA OVSE) - Participatie van de heer G. Dallemagne
 • 26 en 27 maart 2013 - Bezoek van de commissie Landsverdediging aan het NAVO-hoofdkwartier (Evere) ; Allied Joint Force Command (Brunsum) ; aan de NAVO-luchtmachtbasis (Geilenkirchen). Uitnodiging van de Permanente vertegenwoordiging van de Verenigde Staten/US NATO Country Tour
 • Van 18 tot 22 mei 2013 - Turkije: Zending van Kamerlid Herman De Croo en Senator Fatma Pehlivan naar aanleiding van een parlementair uitwisselings- en dialoogproject van De Turkse Grote Nationale Assemblee -   Verslag
 • 18 juni 2013 - Den Haag: Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu, Jef Van den Bergh en Steven Vandeput hebben deelgenomen aan het Rondetafelgesprek over de Fyra, op uitnodiging van de heer Paulus Janssen, voorzitter van de commissie voor de Infrastructuur en het Milieu van de Nederlandse Tweede Kamer
 • Van 6 tot 9 juli 2013 - Rwanda: Zending van een delegatie van de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen -   Verslag
 • Van 5 tot 7 oktober 2013 - Afghanistan: Bezoek van de bijzondere commissie belast met de opvolging van de Buitenlandse zendingen aan de Belgische troepen gelegerd in Afghanistan
 • Van 17 tot 24 november 2013 - Burundi: Missie van de werkgroep "Belgisch Fonds Voedselzekerheid"
 • 20 november 2013 - Den Haag: De commissie Defensie is uitgenodigd geweest door de commissie Defensie van de 2de Kamer van Nederland


2012

Voorzitter

 • Van 10 tot 14 april 2012 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie de Republiek Benin
 • Van 28 oktober tot 2 november 2012 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie de Democratische Republiek Congo

Commissies

 • 9 februari 2012 – Den Helder: Bezoek van de commissie voor de landsverdediging aan de Admiraliteit Benelux (ABNL), op uitnodiging van de minister van landsverdediging, dhr. Pieter De Crem
 • 2 mei 2012 – Sevilla: Werkbezoek van de commissie voor de landsverdediging aan de EADS bouwer van militair transportvliegtuig A400M, op uitnodiging van de minister van landsverdediging, dhr. Pieter De Crem
 • 23 mei 2012 – Ramstein: Bezoek van de commissie voor de landsverdediging aan het NAVO hoofdkwartier Air Component Command, op uitnodiging van de minister van landsverdediging, dhr; Pieter De Crem
 • Van 6 tot 7 juli 2012 - Zaventem: Bezoek van de commissie voor de infrastructuur aan BIAC - Schiphol: Bezoek van de commissie voor de infrastructuur aan de luchthaven - Utrecht: Bezoek van de commissie voor de Infrastructuur aan OCCR (Operationeel Contrôle Centrum Rail)
 • Van 26 tot 29 oktober 2012 - Oekraïne: Waarneming van de parlementsverkiezingen (AP OVSE) in aanwezigheid van dhr. Henry
 • Van 2 tot 7 november 2012 - Verenigde Staten van Amerika: Waarneming van de algemene verkiezingen (in het kader van de PA OVSE) in aanwezigheid van de heren Patrick Dewael, Jean-Marc Delizée, Peter Luykx

2011

Voorzitter

 • Van 6 tot 13 maart 2011 – Rwanda, Burundi, D.R.Congo: Conferentie van de voorzitters van de parlementaire assemblees van Rwanda, Burundi, de D.R.Congo en België


Commissies

 • 25 maart 2011 – Bierset: bezoek van de commissie voor de financiën.
 • 27 april 2011 – Araxos: Zending van de bijzondere commissie belast met opvolging van de buitenlandse zendingen, in aanwezigheid van de minister van landsverdediging, dhr. Pieter De Crem.
 • 10 juni 2011 – Tilburg, Wortel: Bezoek van de commissie voor de justitie aan de gevangenissen.
 • 22 juni 2011 – Le Bourget: Bezoek van de commissie voor de landsverdediging aan het 49ste salon van de lucht- en ruimtevaart, op uitnodiging van de minister van landsverdediging, dhr. Pieter De Crem.
 • Van 12 tot 13 julil 2011 – Genève: Studiereis van de commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en openbaar ambt binnen internationale instellingen « International Organization for Migration (IOM) » en « United Nations High Commissionner for Refugees (UNCHR) »
 • 29 oktober 2011 – Araxos: Bezoek van de commissie voor de landsverdediging aan de luchtmachtbasis


2010

Voorzitter

 • Van 11 april tot 17 april 2010 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie de Republiek Korea en de Socialistische Republiek Vietnam.   Verslag


2009

Voorzitter

 • Van 2 november tot 7 november 2009 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie de Republiek Servië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro.   Verslag

Commissies

 • Van 30 september tot 4 oktober 2009: studiereis van een delegatie van de commissie voor de Buitenlandse Zaken naar Colombia.   Verslag
 • Van 26 april tot 28 april 2009 : studiereis van een delegatie van de commissie voor de Justitie en de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie naar Nederland (Den Haag).   Verslag


2008

Commissies

 • Van 11 november tot 20 november 2008 : studiereis van een delegatie van de commissie voor de Justitie naar Canada (Ottawa, Montréal, Québec).   Verslag
 • Van 3 november tot 8 november 2008 : studiereis van een delegatie van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen naar de zetel van de Verenigde Naties in New York.   Verslag
 • Van 17 november tot 20 november 2008 : studiereis van een delegatie van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt naar Parijs.   Verslag
 • Van 17 november tot 21 november 2008 : colloquium "Biobrandstoffen" - Sao Paulo (Brazilië).   Verslag
 • Van 30 juni tot 4 juli 2008 : studiereis van een delegatie van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen naar Moskou.   Verslag


2007

Voorzitter

 • Van 3 april tot 5 april 2007 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie Albanië.   Verslag
 • Van 28 januari tot 31 januari 2007 bezocht de Kamervoorzitter met een parlementaire delegatie Libanon.   Verslag

Commissies

 • Van 21 januari tot 26 januari 2007 : studiereis van een delegatie van de commissie voor de Buitenlandse Zaken naar Washington en New-York.   Verslag