Eric Van Rompuy

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@yupmornav.cire

  website : www.ericvanrompuy.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Vlaams-Brabant sedert 25 mei 2014. | Lid van de CD&V-fractie. | Geboren te Ukkel op 23 november 1949. | Baccalaureus in de wijsbegeerte. Doctor in de economische wetenschappen. | Voorzitter van de commissie voor de FinanciŽn en de Begroting. | Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel van 13 oktober 1985 tot 21 mei 1995. Gewezen lid van het Europese Parlement. Gewezen lid van het Vlaams Parlement. Gewezen minister (Vlaamse regering). Gewezen schepen van Zaventem. Gewezen gemeenteraadslid van Zaventem. | Grootofficier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Eric Van Rompuy - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Eric Van Rompuy - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

als Voorzitter


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    48 (1991-1995)   |    47 (1988-1991)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*