Parlementaire assemblee van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie


Activiteiten

Jaarlijks worden twee plenaire vergaderingen gehouden: de lentezitting en de herfstzitting (jaarvergadering) waar rapporten worden besproken, eventueel geamendeerd en aangenomen. Tijdens de herfstzitting kunnen ook beleidsaanbevelingen worden aangenomen die vervolgens aan de Noord Atlantische Raad worden overgezonden.

De commissies vergaderen tijdens de lente- en herfstzittingen maar kunnen ook verschillende keren in de loop van het jaar afzonderlijk bijeenkomen. Jaarlijks wordt te Brussel, in februari, een gemeenschappelijke vergadering gehouden van een aantal commissies.
Verslagen