...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0678 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V (01030)
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel De gehanteerde wervingscriteria bij bpost.
Datum indiening15/09/2016
Taal N
Termijndatum21/10/2016

 
Vraag

Eind augustus 2016 was er via diverse mediakanalen te vernemen dat bpost kampt met een nijpend tekort aan medewerkers. Het bedrijf zag ondermeer in de toename van het aantal vluchtelingen een opportuniteit om de openstaande vacatures in te vullen. Er werden daarbij de nodige budgetten vrijgemaakt om een campagne op poten te zetten die erkende vluchtelingen warm maakt voor de job. Op zich een goede zaak, ware het niet dat er parallel ook getuigenissen te registreren vallen die betrekking hebben op niet-selectie omwille van persoonskenmerken. Zo vernam ik het verhaal van een dame die vorig jaar deelnam aan het toegangsexamen om als postbode te kunnen werken. Hoewel de dame tweetalig is en fysisch sterk genoeg is voor de job, werden persoonskenmerken aangehaald om een weigering te rechtvaardigen. De dame is 1,64 m groot en op zich dus niet uitzonderlijk klein. Er werd evenwel gesteld dat de lengte van haar benen een issue was. Omdat deze onvoldoende lang zouden zijn, zou er een veiligheidsrisico bestaan voor het besturen van fietsen en brommers waar bpost een gebruik van maakt. Door de aard van de job, het vervoeren van zware postzakken, zou het uitvoeren van de job van postbode onmogelijk zijn. De combinatie van beide vaststellingen doet enigszins bevreemdend aan. Terwijl de nodige investeringen worden gedaan om nieuwe kandidaat-personeelsleden aan te spreken en warm te maken, lijkt bpost geen investeringen te doen in het aanpassen van haar eigen materieel ten behoeve van kandidaat-personeelsleden die zich spontaan aanbieden. 1. Klopt het dat bpost kandidaat-personeelsleden weigert en kan weigeren, louter op basis van persoonskenmerken? Op welke grond gebeurt dit? In welke situaties valt dit voor? Kan u dit documenteren met een aantal concrete casussen? 2. Wat is, het nijpend personeelstekort indachtig, de beweegreden om niet te investeren in aangepast rollend materieel, zodat meer kandidaten in aanmerking komen voor de job van postbode? Hoe verhouden deze kosten zich tegenover de budgetten die aangewend worden voor publiciteit om potentiŽle kandidaten warm te maken? 3. Welke inspanningen levert bpost om de job van postbode aantrekkelijker te maken voor haar medewerkers en potentiŽle kandidaat-medewerkers? 4. Welke resultaten hebben de inspanningen om erkende vluchtelingen aan te trekken reeds opgeleverd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B092
Publicatiedatum 21/10/2016, 20162017
Antwoord

1. De aanwervingscriteria voorzien inderdaad dat de kandidaat in goede fysieke conditie moet zijn en lichamelijk geschikt om lasten te dragen. Bpost baseert zich hiervoor op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat bij een voltijdse uitreiking er een verhoogde cardiovasculaire en locomotorische belasting bestaat, die nog varieert per type uitreiking (uitreiking te voet is bijvoorbeeld cardiovasculair het zwaarste). Indien uit de gezondheidsbeoordeling voorafgaand aan de aanwerving blijkt dat er een significant verhoogd risico is voor cardiovasculaire en/of locomotorische aandoeningen wordt negatief advies gegeven. Bovendien moet de kandidaat overweg kunnen met de verschillende type voertuigen, namelijk wagen, bromfiets en (elektrische) fiets. Tijdens de selectieprocedure wordt die bekwaamheid grondig getest. Voor de bromfietstest betekent dat bijvoorbeeld dat de bromfiets met beide hielen op de grond stabiel moet kunnen worden gehouden vanuit een normale zitpositie op het zadel. Bovendien wordt er gekeken of een geladen bromfiets stabiel in evenwicht kan worden houden en dit op vlakke en oneffen ondergrond. Tenslotte mag de stuurbeweging niet gehinderd worden door de hoogte van de knieŽn. 2. Bpost is permanent op zoek naar voertuigen die beter aangepast zijn aan de taken waarvoor ze worden ingezet en tegelijk de beste garanties bieden op ergonomisch vlak. Zo zullen bijvoorbeeld de klassieke bromfietsen progressief vervangen worden door elektrische driewielers die stabieler zijn. Meer details over investeringen en kosten worden niet meegedeeld. 3. Naast een marktconform loon zijn andere extra-legale voordelen zoals een tussenkomst in vervoersonkosten, maaltijdcheques, een ARAB vergoeding en andere toelagen. Het bedrijf biedt werk in eigen streek, een ruim opleidingsaanbod en interessante loopbaanmogelijkheden. Aan laaggeschoold medewerkers biedt bpost de kans om het diploma secundair onderwijs te behalen. Aan uitzendkrachten die positief worden geŽvalueerd wordt een contract van onbepaalde duur aangeboden (indien er vacatures zijn). 4. De aanwerving van vluchtelingen wordt overwogen maar is nog niet geconcretiseerd. Er kunnen dus nog geen resultaten worden voorgelegd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenPOST EN TELECOMMUNICATIE | AANWERVING | POSTDIENST
Vrije trefwoordenBRIEVENBESTELLER