...

Bulletin nr : B175 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 3618 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB (01236)
Departement Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De bevolkingsstromen.
Datum indiening16/10/2018
Taal N
Publicatie vraag     B175
Publicatiedatum 22/11/2018, 20182019
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

1. Kan u voor de jongste vijf jaar (en zo mogelijk de jongste tien jaar), op jaarbasis, meedelen hoeveel inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuisden naar: a) Vlaanderen; b) Wallonië; c) Halle-Vilvoorde; d) Waals-Brabant; e) elk van de zes randgemeenten? 2. Kan u voor de jongste vijf jaar (en zo mogelijk de jongste tien jaar), op jaarbasis, meedelen hoeveel inwoners van het Vlaams Gewest verhuisden naar: a) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; b) Wallonië; c) elk van de zes randgemeenten (uiteraard zonder de inwoners van deze randgemeenten)? 3. Kan u voor de jongste vijf jaar (en zo mogelijk de jongste tien jaar), op jaarbasis, meedelen hoeveel inwoners van het Waals Gewest verhuisden naar: a) Vlaanderen; b) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; c) Halle-Vilvoorde; d) elk van de zes randgemeenten?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie)
Publicatie antwoord     B178
Publicatiedatum 17/01/2019, 20182019
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJKE STAND | BINNENLANDSE MIGRATIE | DOMICILIE | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE