...

Bulletin nr : B134 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1265 - Zittingsperiode : 54


Auteur Hendrik Vuye, Vuye&Wouters (06840)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Soedanese transitmigranten.
Datum indiening03/10/2017
Taal N
Publicatie vraag     B134
Publicatiedatum 07/11/2017, 20172018
Termijndatum06/11/2017

 
Vraag

Een delegatie uit Soedan zal in België Soedanese migranten identificeren om een gedwongen terugkeer mogelijk te maken. Vaak gaat het om personen die op het grondgebied verblijven zonder hier asiel aan te vragen. Wat is uw inschatting van het aantal Soedanezen dat zich heden illegaal op het grondgebied bevindt?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B145
Publicatiedatum 16/02/2018, 20172018
Antwoord

Het is niet mogelijk om een gedegen en betrouwbare schatting te geven van het aantal. Het gaat om een populatie die zich onttrekt aan registratie. Bovendien zijn deze transitstromen zeer onderhevig aan schommelingen. Ter informatie kan meegedeeld worden dat van 1 januari 2017 tot 18 oktober 2017 1.108 veronderstelde/zelf verklaarde Soedanezen (unieke personen) in illegaal verblijf werden geďntercepteerd op het grondgebied.

 
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | MIGRANT | SOEDAN