...

Bulletin nr : B038 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0559 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB (01236)
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol, NMBS
Titel De taalkaders van de NMBS.
Datum indiening02/07/2015
Taal N
Publicatie vraag     B038
Publicatiedatum 17/08/2015, 20142015
Termijndatum10/08/2015

 
Vraag

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 392 over de invulling van de taalkaders van de NMBS deelt u mee dat de NMBS sinds 1999 niet meer over een taalkader beschikt, hoewel dat wettelijke verplicht is. De taalwet is overigens een wet van openbare orde. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht stelde in haar jaarverslag 2014 (en vorige jaarverslagen) in dat verband: "Het gaat hier om een zware overtreding waarbij de ontstentenis van taalkaders de essentie zelf van de wet in vraag stelt." (blz. 24). Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat de NMBS binnen de kortste keren over een geldig taalkader beschikt?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

Het laatste koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de NMBS, namelijk het koninklijk besluit van 1 december 1993, werd vernietigd door een arrest van de Raad van State, afdeling Administratie van 15 maart 1999 op verzoek van het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel (VVO). Om de vaststelling van taalkaders bij de Belgische Spoorwegen mogelijk te maken, wat niet zo gemakkelijk is sedert de splitsing op 1 januari 2005 van de NMBS in drie bedrijven en de laatste hervorming van 2013, werd een vereenvoudigde procedure voorgesteld aan de opeenvolgende ministers van Overheidsbedrijven. Deze vereenvoudigde procedure is gebaseerd op advies nr. 29291 van 22 juni 2004 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) dat voor sommige economische overheidsbedrijven een minimaal taalreglement aanbeveelt dat duidelijker en beter aangepast is aan de exploitatievoorwaarden die kenmerkend zijn voor die bedrijven. In dit verband verwijs ik ook naar het antwoord dat ik op 22 juni gaf op uw schriftelijke vraag nr. 392 van 27 april 2015. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 30, blz. 170)

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSBEDRIJF | TAALGROEP | PERSONEEL | VERVOERBELEID | OVERHEID | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS