...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0165 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA (04726)
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Vervanging van de F-16's.
Datum indiening04/03/2015
Taal N
Termijndatum03/04/2015

 
Vraag

De regering heeft beslist om de huidige vloot gevechtsvliegtuigen F-16 te vervangen door modernere gevechtsvliegtuigen. 1. Wat zijn de specifieke technische problemen die een vervanging van de F-16 noodzakelijk maken? 2. a) Welk onderzoek heeft deze gebreken vastgesteld? b) Wie voerde het onderzoek uit? c) Mag ik u vragen om de resultaten van dit onderzoek ter beschikking te stellen van de commissie voor de Landsverdediging? 3. a) Werden deze gebreken vastgesteld bij elk vliegtuig? b) Zo nee, bij hoeveel vliegtuigen werden ze vastgesteld? c) Zijn de vastgestelde gebreken even erg bij alle vliegtuigen of zijn er gradaties? d) Wat betekent dat voor het verschil in levensduur voor elk van deze vliegtuigen? 4. a) Hebben de resultaten van dit onderzoek onweerlegbaar aangetoond dat de einddatum in geval van noodzaak niet met enkele jaren kan overschreden worden? b) Wat is de einddatum voor een operationele inzet? c) Betekent de vaststelling van een precieze datum dat na die datum de F-16's waarbij gebreken werden vastgesteld niet meer operationeel inzetbaar zijn? 5. a) Zijn er mogelijkheden om de levensduur van de huidige F-16's (of een deel ervan) te verlengen? b) Werden de mogelijke opties voor de verlenging en eventueel het upgraden ervan reeds onderzocht? c) Zo ja, kunt u het resultaat van dit onderzoek meedelen? 6. a) Zijn er, afgezien van de eventuele technische problemen, ook operationele argumenten waarom de huidige up-to-datete F-16's dringend moeten worden vervangen? b) Hoe dwingend zijn deze beperkingen en werd daarover een studie uitgevoerd inclusief de vergelijking van de risico's die andere landen nemen met vliegtuigen van eenzelfde technisch niveau? c) Vanaf wanneer worden welke types opdrachten door deze eventuele operationele beperkingen niet meer mogelijk en welke zijn wel nog mogelijk?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B019
Publicatiedatum 07/04/2015, 20142015
Antwoord

1. Er zijn geen specifieke technische problemen die de vervanging van de F-16 noodzakelijk maken. 2. Niet van toepassing. 3. Niet van toepassing. 4. a) De vervanging van de F-16 resulteert uit: - het bereiken van het einde van de levensduur (8000 vlieguren) van de vliegtuigen; - de moeilijkheid om op termijn de operationele doelmatigheid te vrijwaren; - het nakende einde van de multinationale samenwerking in het F-16-programma, - de actuele maturiteit van de vervangingsmarkt. b) De periode 2023-2028 is het meest realistische en optimale tijdskader voor de gefaseerde uit omloop name van de F-16. c) De levensduur van de F-16 is vanaf het ontwerp van het vliegtuig vastgelegd. De luchtwaardigheid na 8.000 uur is niet gecertifieerd. 5. a) Er bestaan actueel geen studies over het gebruik van F-16-vliegtuigen met meer dan 8.000 vlieguren. b) De Europese partners in het F-16-programma hebben een plan voor gemeenschappelijke evolutie uitgewerkt tot 2020. Voor de periode nadien hebben Nederland, Noorwegen en Denemarken reeds aangegeven niet meer in de F-16 te investeren. c) Niet van toepassing. 6. a) Nieuwe operationele vereisten in het domein van de vliegveiligheid zullen in de toekomst technische aanpassingen aan bestaande vliegtuigen blijven vereisen. De limieten van het groeipotentieel van onze F-16 zijn evenwel bereikt. b) De Europese F-16-gebruikers maken gebruik van een bijna identieke configuratie. Denemarken, Nederland en Noorwegen willen echter niet langer investeren in de F-16. Op termijn komt ons land daardoor alleen te staan. c) Vanaf het volgend decennium zullen de Belgische F-16's operationeel steeds minder relevant worden en bijgevolg hoe langer hoe minder gevraagd worden voor VN-, EU- of NAVO-opdrachten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | LUCHTMACHT | AANKOOP | GEVECHTSVLIEGTUIG