...

Bulletin nr : B100 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0216 - Zittingsperiode : 49


Auteur Yves Leterme, CVP
Departement Minister van Ambtenarenzaken
Sub-departement Ambtenarenzaken
Titel Douanepost. - Abele-Callicannes. - Bestemming.
Datum indiening08/09/1997
Taal N
Publicatie vraagB100 - Page : 13616
Publicatiedatum14/10/1997, 199719980
Status vraagAntwoorden ontvangen

 
Vraag

Het wegvallen van de binnengrenzen binnen de Europese Unie en de toepassing van de Schengen-akkoorden heeft ertoe geleid dat douanegebouwen en -infrastructuur hun oorspronkelijke bestemming hebben verloren. Op het grondgebied van de stad Poperinge, deelgemeente Abele, bevindt zich een vrij recent uitgeruste douanezone met douanegebouwen en aanverwante infrastructuur. Zowel voor de Staat als eigenaar van - minstens een deel van - bedoelde gebouwen en infrastructuur als voor de streekontwikkeling van het Poperingse is het raadzaam om voor deze gebouwen en infrastructuur zo snel mogelijk een nuttige bestemming te vinden. 1. Wat zijn de plannen en initiatieven om aan de douanepost Abele-Callicannes een andere bestemming te geven? 2. Met welke instanties is hierover contact geweest? 3. Binnen welke termijn denkt u aan de gebouwen en infrastructuur, eigendom van de Staat, een nieuwe bestemming te kunnen geven?

Publicatie antwoordB109 - Page : 14794
Publicatiedatum15/12/1997, 199719980
Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geacht lid de volgende gegevens te laten geworden. 1. Momenteel wordt de douanepost Abele-Callicannes bezet door ambtenaren van de douane. 2. Na ruggespraak met het hoofdbestuur van de Douane blijkt dat bedoelde douanepost binnenkort zal worden vrijgegeven. 3. Pas na vrijgave door de douane kan er een nieuwe bestemming aan de gebouwen en infrastructuur gegeven worden. De Regie der gebouwen heeft aldaar geen behoeften om er andere federale diensten te huisvesten, zodat het gebouw na vrijgave door de douanediensten voor verkoop in aanmerking zal komen. Alle geďnteresseerde openbare besturen zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

 
Eurovoc-descriptorenDOUANE, OPENBAAR GEBOUW