...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0940 - Zittingsperiode : 55


Auteur Theo Francken, N-VA (04666)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie
Titel Overlast door personen in illegaal verblijf. - Arrondissement Leuven.
Datum indiening27/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/05/2023

 
Vraag

Het arrondissement Leuven wordt geconfronteerd met overlast door personen in illegaal verblijf. Het gaat om feiten van openbare orde zoals winkeldiefstal. 1. Hoeveel administratieve rapporten ontving de dienst Vreemdelingenzaken sinds 2022 vanuit het arrondissement Leuven? Graag ook de nationaliteiten. 2. In hoeveel van deze administratieve rapporten was sprake van openbare orde? Over welke feiten gaat het? Gelieve per aard van delict het aantal weer te geven. Graag ook hier de nationaliteiten. 3. Welk gevolg werd gegeven aan deze administratieve rapporten? Hoeveel mensen kregen een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV), hoeveel kregen een herbevestiging van het BGV, hoeveel mochten beschikken en hoeveel werden effectief opgesloten? Zaten er ook niet-begeleide minderjarigen tussen? Hoeveel van hen werden door justitie verder aangehouden? 4. Hoeveel van hen werden ondertussen gerepatrieerd? Hoeveel van hen worden "aanklampend" opgevolgd en in welk stadium van het proces zitten ze nu? Gaat men na op welk adres deze mensen verblijven? 5. Hoeveel van hen werden ondertussen geïdentificeerd of voor hoeveel is men bezig met pre-identificatie?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B111
Publicatiedatum 12/05/2023, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenHINDER | MIGRANT | VERBLIJFSRECHT | OPENBARE VEILIGHEID | STATISTIEK