...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1825 - Zittingsperiode : 55


Auteur Theo Francken, N-VA (04666)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Aantal interventies van DOVO.
Datum indiening27/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/05/2023

 
Vraag

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) is het onderdeel van Defensie dat instaat voor ontmanteling en opruiming van ontploffingstuigen. Elke eenheid van de geďntegreerde politie kan de interventie van DOVO desgewenst aanvragen, zoals geregeld door het protocolakkoord van 30 juni 2014 tussen de minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. 1. Hoeveel interventies waren er de laatste drie jaar, opgesplitst per provincie en per jaar? 2. Kunt u deze opsplitsen in: - interventie al dan niet met robot; - per provincie en per gemeente; - effectieve explosieven en geen explosieven bij interventies; - gemaakte kosten per interventie (en totaal); - de mogelijke teruggewonnen kosten? 3. Graag een overzicht van het aantal personeelsleden bij DOVO tijdens de laatste drie jaar, uitgesplitst per jaar en per provincie.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B111
Publicatiedatum 12/05/2023, 20222023
Antwoord

Ik deel het geachte lid mee dat ik voor het antwoord op de vraag verwijs naar het antwoord op vraag nr. 661 gesteld aan de minister van Defensie (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2022-2023, nr. 110 van 28 april 2023).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMILITAIRE INTERVENTIE | EXPLOSIEVE STOF | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | OPENBARE VEILIGHEID | STATISTIEK