...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0946 - Zittingsperiode : 55


Auteur Darya Safai, N-VA (07416)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie
Titel Juridische procedures asiel. - Kosten.
Datum indiening31/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/05/2023

 
Vraag

Op 8 februari 2023 zei staatssecretaris De Moor in de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken: "Het bedrag van 30.000 euro per maand dat ik eerder als voorbeeld gebruikte, is illustratief. In bepaalde veroordelingen tegen Fedasil legde de rechter immers 1.000 euro per persoon per dag op, maal 30 dagen geeft dat dus 30.000 euro. Soms is dit beperkt tot 250 euro per persoon per dag, dat levert maal 30 dagen dan 7.500 euro per maand op". Niet in ieder dossier is er dus sprake van 30.000 euro per maand. Volgens het kabinet zou in 2.959 van de 7.000 veroordelingen van Fedasil een dwangsom van 1.000 euro opgelegd zijn. Die sommen zijn te betalen door Fedasil, niet door het kabinet De Moor. Daarnaast benadrukt het kabinet De Moor dat er uiteraard alleen sprake is van een dwangsom als er een veroordeling is uitgesproken en dat er niet langer een dwangsom betaald moet worden wanneer de betrokken asielzoekers opgevangen zijn. Volgens het kabinet De Moor zou in 2.959 van de 7.000 veroordelingen van Fedasil een dwangsom van 1.000 euro opgelegd zijn. Wat was het totale bedrag dat tot op heden werd uitbetaald?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B110
Publicatiedatum 28/04/2023, 20222023
Antwoord

Er werd geen enkele dwangsom uitbetaald.

 
Eurovoc-descriptorenVONNIS | MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | ADMINISTRATIEVE PROCEDURE | MIGRANT | VERBLIJFSRECHT | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | ASIELRECHT | DWANGSOM
Vrije trefwoordenKOSTEN