...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0661 - Zittingsperiode : 55


Auteur Theo Francken, N-VA (04666)
Departement Minister van Defensie
Sub-departement Defensie
Titel Aantal interventies van DOVO.
Datum indiening27/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/05/2023

 
Vraag

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) is het onderdeel van Defensie dat instaat voor ontmanteling en opruiming van ontploffingstuigen. Elke eenheid van de geďntegreerde politie kan de interventie van DOVO desgewenst aanvragen, zoals geregeld door het protocolakkoord van 30 juni 2014 tussen de minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. 1. Hoeveel interventies waren er de laatste drie jaar, opgesplitst per provincie en per jaar? 2. Kunt u deze opsplitsen in: - interventie al dan niet met robot; - per provincie en per gemeente; - effectieve explosieven en geen explosieven bij interventies; - gemaakte kosten per interventie (en totaal); - de mogelijke teruggewonnen kosten? 3. Graag een overzicht van het aantal personeelsleden bij DOVO tijdens de laatste drie jaar, uitgesplitst per jaar en per provincie.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B110
Publicatiedatum 28/04/2023, 20222023
Antwoord

1. Hieronder vindt u de samenvattende tabel met de interventies van DOVO per provincie voor de jaren 2020, 2021 en 2022. 2. Voor wat betreft de gevraagde details (robot, explosieven of geen explosieven, enz.) laat de databank van DOVO niet toe om deze gegevens op te vragen. De interventies van DOVO op het nationale grondbied zijn ten laste van Defensie in het kader van het protocolakkoord van 2014. Op verzoek van de gerechtelijke overheden kan er voor sommige interventies een kostenstaat worden opgemaakt. Tot op heden is er geen kostenstaat aangevraagd. 3. Zie tabel hieronder.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMILITAIRE INTERVENTIE | EXPLOSIEVE STOF | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | OPENBARE VEILIGHEID | STATISTIEK