...

Bulletin nr : B109 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0920 - Zittingsperiode : 55


Auteur Darya Safai, N-VA (07416)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie
Titel Winkeldieven zonder verblijfplaats in België. - Diefstallen uit SportsDirect en Action in Leuven.
Datum indiening14/03/2023
Taal N
Publicatie vraag     B109
Publicatiedatum 21/04/2023, 20222023
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/04/2023

 
Vraag

Op 7 maart 2023 werd een duo winkeldieven betrapt na diefstallen uit SportsDirect en Action in Leuven. Bij controle werd vastgesteld dat beide mannen van Algerijnse origine zijn en geen wettige verblijfsplaats in België hebben. Het parket van Leuven besliste om de verdachten te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. De verdachten moeten zich eind april komen verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor de diefstallen, bendevorming en illegaal verblijf. 1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 2. Wat zijn de resultaten van de onderzoeksrechter? 3. Op welke manier worden betrokkenen verder opgevolgd door uw diensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B111
Publicatiedatum 12/05/2023, 20222023
Antwoord

Omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan ik geen informatie geven over individuele dossiers. Ik kan u wel meedelen dat de bevoegde diensten de dossiers van onwettig verblijvende vreemdelingen opvolgen van zodra hierover informatie gedeeld wordt door de politiediensten of Justitie. Een passend gevolg wordt gegeven aan elk individueel dossier, rekening houdend met de context van de situatie en het dossier van de vreemdeling. Indien een vreemdeling in onwettig verblijf is, zal ook een identificatieprocedure bij het herkomstland gestart worden, zodat, van zodra een effectieve verwijdering wettelijk mogelijk is de terugkeer kan uitgevoerd worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | OPENBAAR MINISTERIE | ARRESTATIE | GERECHTELIJK ONDERZOEK | VERBLIJFSRECHT | OPENBARE VEILIGHEID | DIEFSTAL | GERECHTELIJKE VERVOLGING