...

Bulletin nr : B109 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0915 - Zittingsperiode : 55


Auteur Darya Safai, N-VA (07416)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie
Titel Inbrekers zonder geldige verblijfsdocumenten in Leuven en Kessel-Lo.
Datum indiening13/03/2023
Taal N
Publicatie vraag     B109
Publicatiedatum 21/04/2023, 20222023
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/04/2023

 
Vraag

Op de avond en nacht van 7 maart 2023 waren in Leuven en Kessel-Lo inbrekers actief. Deze inbrekers trokken een spoor van vernieling door Leuven: een gsm-winkel, een brasserie, een kruidenier en kapperszaken werden geviseerd. In een bloemenzaak in de Bondgenotenlaan werd de inhoud van de kassa ontvreemd, in de Maria-Theresiastraat in een kapperszaak waar schijnbaar geen buit werd gemaakt en in de Louis Melsenstraat waar in een andere kapperszaak de kassa werd opengebroken. In de vroege ochtend werd in Kessel-Lo in een kapperszaak in de Jozef Pierrestraat ingebroken. Daar moesten de daders op de vlucht toen de bewoner werd gewekt door het lawaai dat de daders maakten. Er werd ook nog een raam van begrafenisondernemer Pues in de Kerkstraat stukgeslagen. Op de Bondgenotenlaan werden dan weer een twintigtal smartphones gestolen vanuit winkel Belgafone. Daar werd de vitrine stukgeslagen. Er werden twee verdachten opgepakt en overgebracht naar het commissariaat. Het gaat om twee twintigers zonder geldige verblijfsdocumenten. 1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 2. Wat zijn de resultaten van de onderzoeksrechter? 3. Op welke manier worden betrokkenen verder opgevolgd door uw diensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B111
Publicatiedatum 12/05/2023, 20222023
Antwoord

Omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan ik geen informatie geven over individuele dossiers. Ik kan u wel meedelen dat de bevoegde diensten de dossiers van onwettig verblijvende vreemdelingen opvolgen van zodra hierover informatie gedeeld wordt door de politiediensten of Justitie. Een passend gevolg wordt gegeven aan elk individueel dossier, rekening houdend met de context van de situatie en het dossier van de vreemdeling. Indien een vreemdeling in onwettig verblijf is, zal ook een identificatieprocedure bij het herkomstland gestart worden, zodat, van zodra een effectieve verwijdering wettelijk mogelijk is de terugkeer kan uitgevoerd worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | OPENBAAR MINISTERIE | ARRESTATIE | GERECHTELIJK ONDERZOEK | VERBLIJFSRECHT | OPENBARE VEILIGHEID | DIEFSTAL | GERECHTELIJKE VERVOLGING