...

Bulletin nr : B109 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0914 - Zittingsperiode : 55


Auteur Darya Safai, N-VA (07416)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie
Titel Fietsdiefstal aan het station van Kortenberg door een persoon zonder geldige verblijfsdocumenten.
Datum indiening13/03/2023
Taal N
Publicatie vraag     B109
Publicatiedatum 21/04/2023, 20222023
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/04/2023

 
Vraag

Op 2 maart 2023 omstreeks 15.20 uur kreeg de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) melding dat er zich aan het station van Kortenberg een fietsdiefstal had voorgedaan. Volgens een getuige zou een man daar een fiets hebben meegenomen, nadat hij het fietsslot zou hebben doorgeslepen. De getuige nam een foto van de verdachte en de fiets. De politie kon even later zowel de verdachte als de fiets aantreffen op de Leuvensesteenweg. De verdachte is een 38-jarige man, zonder gekende woon- of verblijfplaats in België. Hij werd gearresteerd en tijdens zijn verhoor bij de politie verklaarde hij dat hij wel een fiets had meegenomen, maar dat het niet de bedoeling was om deze te stelen. Het parket dagvaardde de man via de snelrechtprocedure voor diefstal. Hij zal zich in 2023 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. 1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 2. Wat zijn de resultaten van de onderzoeksrechter? 3. Op welke manier worden betrokkenen verder opgevolgd door uw diensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B111
Publicatiedatum 12/05/2023, 20222023
Antwoord

Omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan ik geen informatie geven over individuele dossiers. Ik kan u wel meedelen dat de bevoegde diensten de dossiers van onwettig verblijvende vreemdelingen opvolgen van zodra hierover informatie gedeeld wordt door de politiediensten of Justitie. Een passend gevolg wordt gegeven aan elk individueel dossier, rekening houdend met de context van de situatie en het dossier van de vreemdeling. Indien een vreemdeling in onwettig verblijf is, zal ook een identificatieprocedure bij het herkomstland gestart worden, zodat, van zodra een effectieve verwijdering wettelijk mogelijk is de terugkeer kan uitgevoerd worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOPENBAAR MINISTERIE | VERBLIJFSRECHT | OPENBARE VEILIGHEID | TWEEWIELIG VOERTUIG | DIEFSTAL | GERECHTELIJKE VERVOLGING | SPOORWEGSTATION