...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1791 - Zittingsperiode : 55


Auteur Theo Francken, N-VA (04666)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Kostprijs van pro-Deoprocedures in het migratiecontentieux.
Datum indiening27/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/05/2023

 
Vraag

Wat is de totale kostprijs van alle pro-Deoprocedures in asiel? En in migratie? Graag een overzicht per migratiekanaal.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B108
Publicatiedatum 12/04/2023, 20222023
Antwoord

Ik verwijs naar mijn antwoord op een gelijkaardige vraag van dhr. Tomas Roggeman (vraag nr. 1680, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2022-2023, nr. 106). Voor het antwoord op de gestelde vragen heb ik inlichtingen ingewonnen bij de ordes van advocaten. In onderstaande tabel vindt u de verkregen informatie en statistieken. Er bestaan geen gegevens over de kostprijs per categorie van aanvragers van juridische bijstand. De totale kostprijs van de juridische bijstand is bekend omdat er elk jaar in het Parlement over wordt gestemd. Het is wel mogelijk om het aantal punten mee te delen dat de advocaten per gerechtelijk jaar voor asielzoekers hebben gekregen op basis van de codes van de nomenclatuur (ministerieel besluit van 19 juli 2016 tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand). Het volstaat dus om dat aantal te vermenigvuldigen met de waarde van het punt van het betrokken gerechtelijk jaar (rekening houdend met het feit dat die waarde van jaar tot jaar verschillend is). "Migratie" is geen aparte code in de computersystemen. Als u het aantal punten voor een bepaalde procedure wilt weten, moet u dus de nomenclatuurcodes identificeren waarin u bijzonder geďnteresseerd bent.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIE | MIGRATIEBELEID | MIGRANT | RECHTSBIJSTAND | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | BEGROTING | ADVOCAAT | ASIELRECHT
Vrije trefwoordenADMINISTRATIEF GESCHIL