...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1741 - Zittingsperiode : 55


Auteur Tomas Roggeman, N-VA (07369)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Geweld en agressie op spoorgerelateerde plaatsen.
Datum indiening20/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

De afgelopen weken en maanden gaat er geen dag voorbij zonder dat spoorpersoneel of treinreizigers het slachtoffer worden van geweld en criminaliteit. Het gaat hierbij zowel over mondelinge als fysieke agressie, maar eveneens over diefstal. 1. Graag een overzicht van alle geregistreerde criminele feiten op spoorweg-gerelateerde plaatsen in 2020, 2021 en 2022, met een opdeling per hoofdcategorie en per provincie. 2. Graag een overzicht van alle aantal geregistreerde criminele feiten op spoorweg-gerelateerde bestemmingen-plaats met een opdeling per bestemming-plaats voor 2020, 2021 en 2022. 3. Graag een lijst van de spoorweg-gerelateerde bestemmingen of plaatsen die het meest gevoelig zijn voor daden van agressie en geweld. Graag een opdeling per station en per spoorlijn. 4. Heeft u reeds overleg gepleegd met uw collega-minister Gilkinet over de aanpak van het geweld op spoorweg-gerelateerde plaatsen? Welke maatregelen worden op korte termijn op het terrein geïmplementeerd? 5. Hoe staat u ten opzichte van het aanpassen van de wetgeving rond private veiligheid, waarmee er bodycams kunnen worden toegevoegd aan de uitrusting van de veiligheidsagenten van Securail?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOPENBARE VEILIGHEID | STATISTIEK | VERVOER PER SPOOR | GEWELD | LICHAMELIJK GEWELD