...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0555 - Zittingsperiode : 55


Auteur Tomas Roggeman, N-VA (07369)
Departement Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
Sub-departement Pensioenen, Maatsch Integr, Pers beperking, Armoedebestr, Beliris
Titel Evolutie van de leeflonen per verblijfsstatuut en nationaliteit.
Datum indiening03/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/04/2023

 
Vraag

Personen met een andere nationaliteit dan de Belgische, die op ons grondgebied verblijven, kunnen eveneens aanspraak maken op een leefloon of andere financiële ondersteuning. 1. Graag een jaarlijks overzicht van de afgelopen vijf jaren van het aantal toegekende leeflonen aan personen met een andere nationaliteit dan de Belgische (dus ook dubbele nationaliteiten), met opsplitsing per verblijfsstatuut, nationaliteit, geslacht en regio van verblijf. 2. Graag een jaarlijks overzicht van de afgelopen vijf jaren van de totale kost voor de toegekende leeflonen aan personen met een andere nationaliteit dan de Belgische, met dezelfde opsplitsing. 3. Graag een jaarlijks overzicht van de afgelopen vijf jaren van de totale kost voor toegekende financiële steun, door OCMW's, aan personen met een andere nationaliteit dan de Belgische, met dezelfde opsplitsing. 4. Hoe staat u tegenover de aanscherping van de leefloonvoorwaarden voor personen met een andere nationaliteit dan de Belgische?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

Het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL BELEID
Eurovoc-descriptorenSOCIALE BIJSTAND | NATIONALITEIT | SOCIAAL BELEID | SOCIALE UITKERING | BUITENLANDSE STAATSBURGER | MINIMUMBESTAANSINKOMEN | STATISTIEK | ASIELRECHT