...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1745 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Minnelijke schikkingen wegens niet identificeren bestuurder. - Regionale spreiding.
Datum indiening09/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/04/2023

 
Vraag

Op een eerdere vraag over dit onderwerp (nr. 1558 van 6 december 2022, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2022-2023, nr. 101) kon u mij meedelen dat er in 2022 bijna 12.000 minnelijke schikkingen van gemiddeld 500 euro werden uitgestuurd naar ondernemingen die geen gevolg gaven aan de identificatieplicht van artikel 67ter van de wegverkeerswet. De dossiers waren evenwichtig verdeeld over beide regio's, maar precieze cijfers gaf u niet mee, ondanks mijn uitdrukkelijke vraag. Hoeveel minnelijke schikkingen werden in 2022 uitgestuurd, opgesplitst per gewest?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

Het aantal uitgeschreven minnelijke schikkingen is procentueel in verhouding tot het aantal uitgeschreven verkeersovertredingen per regio. Voor Vlaanderen werden er 8.184 minnelijke schikkingen uitgestuurd inzake het niet voldoen aan de identificatieplicht. In Wallonië werden er 3.773 minnelijke schikkingen uitgestuurd inzake het niet voldoen aan de identificatieplicht.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenONDERNEMING | OVERTREDING | RECHTSPERSOON | OPENBARE VEILIGHEID | VERKEERSVEILIGHEID | STATISTIEK | FINANCIELE TRANSACTIE | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT