...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1441 - Zittingsperiode : 55


Auteur Tomas Roggeman, N-VA (07369)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel Stationsomgeving Lokeren. - Plannen opmaak RUP.
Datum indiening16/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

De stad Lokeren treft voorbereidingen voor de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in de stationsomgeving. Dit behelst ook eigendommen van de NMBS. 1. Is de NMBS op de hoogte gebracht van enige eventuele onteigeningsplannen door de stad Lokeren? Is de NMBS op de hoogte van de plannen van de stad Lokeren in het kader van de opmaak van een RUP voor de stationsomgeving in Lokeren? 2. Op welke manier wordt de NMBS betrokken bij de opmaak en uitvoering van het RUP voor de stationsomgeving in Lokeren? Graag de stand van zaken. 3. Welke terreinen bezit de NMBS binnen de projectzone van het RUP? Graag een overzicht. 4. Wat zijn de intenties van de NMBS met haar eigendommen binnen de projectzone van het RUP? Is hier een visie op ontwikkeld vanuit de NMBS? 5. Klopt het dat er vanuit de NMBS en Infrabel geen budget voorzien wordt voor verfraaiings- en renovatiewerken aan het station van Lokeren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

NMBS werd om advies gevraagd omtrent de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de stationsomgeving van de stad Lokeren. In deze fase van de opmaak van een RUP worden vooral de intenties geformuleerd en is er nog geen concrete of precieze informatie over eventuele onteigeningen. De gronden die NMBS in de stationsomgeving van Lokeren beheerd worden momenteel vooral gebruikt voor het onthaal van klanten (autoparking, openbaar vervoer, fietsenstalling, enz.). De geformuleerde intenties tot een mix van stedelijke verdichting vlakbij het station, komen in grote lijnen overeen met de algemene visie van NMBS voor haar stationsomgevingen. De ontwikkelingen vlakbij openbare vervoersknopen stimuleren het openbaar vervoer. NMBS heeft dan ook haar expertise aangeboden bij de verdere uitwerking van het RUP. Recent hebben de regering en NMBS een Openbare dienstcontract gesloten, dat gepaard gaat met investeringen, met name in de stations. Die globale investeringen worden nu verder gefinetuned. Parallel daarmee werkt NMBS aan een nieuw Vervoersplan 12/2023-2026 dat binnenkort zal worden voltooid. In de loop van de maanden april en mei 2023 zullen de NMBS en Infrabel (de Belgische spoorwegbeheerder) roadshows organiseren in elke provincie om de betrokken steden en gemeenten te informeren over het toekomstige treinaanbod in hun regio, waaronder die van Lokeren, over stationsomgevingsprojecten, en over geplande werken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | ONTEIGENING | TRANSPORTINFRASTRUCTUUR | VERVOERBELEID | STADSVERNIEUWING | VERVOER PER SPOOR | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS