...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1175 - Zittingsperiode : 55


Auteur Anneleen Van Bossuyt, N-VA (07354)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
Sub-departement Economie en Werk
Titel Bijpremie schuldsaldoverzekering. - Tussenkomst Compensatiekas.
Datum indiening20/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

De wet-Partyka biedt mensen die een verhoogd risico lopen op een vroegtijdig overlijden de mogelijkheid om een woning te kopen of te (ver)bouwen, door de toegang tot een schuldsaldoverzekering te vergemakkelijken. Deze wet verplicht verzekeraars bijv. om hun weigeringen te motiveren. Bedraagt de medische bijpremie minstens 75 % van een gewone premie of wordt de aanvraag geweigerd, dan kan beroep gedaan worden op het Opvolgingsbureau om hierover advies uit te brengen. Bedraagt de medische bijpremie (zoals voorgesteld door de verzekeraar of het Opvolgingsbureau) minstens 125 % van een gewone premie, dan komt een solidariteitsmechanisme zijnde de Compensatiekas automatisch tussen. Onlangs werd echter in de media bericht over een man, die vier jaar geleden genezen werd verklaard van kanker, die de melding ontving dat hij enkel een schuldsaldoverzekering kon aangaan voor zijn woning mits een extra risicopremie van 45 % bovenop de normale premie. Die verzekeraar meldde echter niet dat hij recht heeft op een tussenkomst van de compensatiekas. Het was als het ware toevallig dat de man dit zelf ontdekte. Het is schrijnend dat die man hierover niet werd geďnformeerd waardoor hij mogelijks geen woning had kunnen aankopen. 1. a) Nam u kennis over deze casus waarbij de consument niet werd geďnformeerd over het bestaan en de tussenkomst van de Compensatiekas bij een bijpremie van boven 125 %? b) Gaat het volgens u om een alleenstaand geval of is het probleem breder? c) Hoeveel klachten kwamen hierover de voorbije jaren al binnen? 2. In hoeveel gevallen kwam de Compensatiekas tussen bij bijpremies van boven de 125 % en voor welke bedragen? Graag uitgesplitst voor 2020, 2021 en 2022? 3. Wanneer de bijpremie tussen 25 % en 75 % valt, kan de consument de verzekeraar de opdracht geven om aan de herverzekeraar te vragen de bijpremie te herberekenen. Als de herverzekeraar het bedrag van de premie naar beneden toe herziet, moet de verzekeraar die lagere bijpremie toepassen. a) Hoeveel keer werd in 2020, 2021 en 2022 de opdracht tot een dergelijke herberekening gegeven? b) In hoeveel gevallen herzag de herverzekeraar het bedrag van de premie dan effectief toe naar beneden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

1. a) Volgens informatie afkomstig van het Opvolgingsbureau, werd inderdaad een dossier met een bijpremie van 450 % onderzocht. De rol van het Opvolgingsbureau is echter beperkt tot onderzoek van de bijpremie en na te gaan of deze medisch en verzekeringstechnisch verantwoord is. Het valt niet binnen zijn bevoegdheid om informatie te geven met betrekking tot het al dan niet tussenkomen van de Compensatiekas. b) en c) Dit voorval lijkt een alleenstaand geval en zou door een technische fout worden veroorzaakt. Het is zo mogelijk dat het voorgenomen verzekeringsvoorstel onvolledig of verkeerdelijk ingevuld werd door de kandidaat verzekeringnemer, of dat langs de zijde van de verzekeringsonderneming de gegevens verkeerd werden ingevoerd in de database, waardoor het voorstel verkeerd werd ingedeeld (type Partyka / niet-Partyka) en de betrokken paragrafen niet worden ingeladen in de communicatie van de verzekeringsonderneming. 2. In de tabel hieronder vindt u het aantal polissen waarvoor de Compensatiekas diende tussen te komen in 2020 en 2021, met de corresponderende ten laste genomen bedragen. Voor 2022 zijn er nog geen cijfers beschikbaar. Het gaat hier om stijgingen van respectievelijk 10 % en 11 % tussen 2020 en 2021. 3. a) en b) Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE
Eurovoc-descriptorenVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ | LENING | VERZEKERINGSPREMIE | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | VERZEKERING | KREDIETVERZEKERING | BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE | CHRONISCHE ZIEKTE
Vrije trefwoordenKLACHT | SOCIAAL FONDS