...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0468 - Zittingsperiode : 55


Auteur Bert Wollants, N-VA (06147)
Departement Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
Sub-departement Digitalisering, Adm Vereenv, Privacy, Regie Gebouwen
Titel Federale overheidsgebouwen. - Uitrol zonnepanelen.
Datum indiening07/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum10/03/2023

 
Vraag

De ambitie voor het installeren van zonnepanelen op de federale overheidsgebouwen lijkt maar heel erg traag te worden gerealiseerd. Zo antwoordde u vorige zomer nog op een parlementaire vraag van collega Buyst. U zou immers werken aan raamovereenkomsten voor zonnepanelen en een pilootproject in elk gewest. Dat lijkt een vreemde stap te zijn omdat de Regie der Gebouwen nu al gebruik kan maken van de raamovereenkomst van het Vlaams Energiebedrijf, waar zij reeds een contract mee heeft. Het is dan ook vreemd dat men nog nieuwe raamovereenkomsten zou opmaken. Op die manier doen honderden lokale besturen dat al. Nog vreemder is het voorzien van een pilootproject, gelet op het feit dat zonnepanelen ondertussen toch "bewezen technologie" zijn, dient mijns inziens niet in vraag te worden gesteld of de technologie rijp is om te gebruiken op overheidsgebouwen. 1. Waarom maakt de Regie der Gebouwen geen gebruik van het bestaande raamcontract dat zij kan gebruiken van het Vlaams Energiebedrijf? 2. Wat is de stand van zaken van de voorbereiding van de raamcontracten? 3. Wat is de stand van zaken van de geciteerde pilootprojecten? 4. Wat is de doelstelling op vlak van de capaciteit uitgedrukt in kWp die de Regie der Gebouwen in 2023 wenst te installeren en hoeveel installeerde ze (uitgedrukt in kWp) in 2022?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

1. De Regie der Gebouwen maakt al gebruik van het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor eigen investeringen. De pilootprojecten in elk gewest waarvan eerder sprake, zijn via het raamcontract van het VEB. De evaluatie van de studies en ontwerpen was gunstig. Nadat deze pilootprojecten werden goedgekeurd door de Inspectie van FinanciŽn, werden er bijkomend nog vier projecten via deze weg gelanceerd om uit te voeren in 2023. 2. De raamcontracten voor concessie zijn door de Regie der Gebouwen opgeschort, met uitzondering van het Jubelpark. De reden hiervoor is dat de Regie der Gebouwen liever zelf investeert. Hiervoor is voor dit jaar een aanvullend budget beschikbaar gesteld. Het VEB heeft eind 2022 een nieuw raamcontract voor concessie gegund, met een betere dekking in WalloniŽ en Brussel. De Regie der Gebouwen zal hiervan kunnen profiteren en het beter kunnen exploiteren. 3. Het pilootproject voor concessie is gepubliceerd en zal naar verwachting eind maart 2023 worden gegund. Een pilootproject voor concessie is voor de Regie der Gebouwen belangrijk om het financiŽle model te stabiliseren. De drie pilootprojecten die via de aankoopcentrale van het VEB aangegaan werden, zijn in de laatste fase van voorbereiding (ontwerp, stabiliteit- en netstudie). Het is de bedoeling deze in juni 2023 uit te voeren. 4. De doelstelling op vlak van capaciteit voor 2023 is 3.000 kWp. De cijfers van 2022 worden nog verzameld, maar het gaat om minstens 491 kWp.

 
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | CONTRACT | ZONNE-ENERGIE | ENERGIEPRODUCTIE | STADSVERNIEUWING | ENERGIE-INDUSTRIE | OPENBAAR GEBOUW
Vrije trefwoordenREGIE DER GEBOUWEN