...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0486 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Middenst, Zelfst, KMO's, Landbouw, Instit Hervorm, Democr Vern
Titel De sluitingsuren van nachtwinkels onderworpen aan het gemeentelijk reglement (MV 34347C).
Datum indiening16/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

In artikel 6 c) van de wet van 10 november 2006 wordt bepaald dat het voor nachtwinkels verboden is vóór 18.00 uur en na 7.00 uur open te zijn, klanten toe te laten of goederen te verkopen, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren bepaalt. In een gemeente werd door de gemeenteraad een reglement gestemd dat de nachtwinkels ook open mogen zijn op zondag namiddag vanaf 12.00 uur omdat vanaf dat moment alle winkels in de gemeente gesloten zijn en de nachtwinkels een meerwaarde zouden betekenen voor de inwoners. Betrokken gemeente wordt nu door de FOD Economie aangemaand haar reglement aan te passen met als argument dat de gemeente niet mag versoepelen, wel verstrengen. Deze interpretatie is niet expliciet in de wet, noch in de memorie van toelichting, noch in het parlementair debat terug te vinden. 1. Waarop baseert de FOD Economie zich om de gemeente aan te manen haar reglement aan te passen? 2. Welke sanctie krijgt de gemeente indien ze het niet eens is met deze interpretatie en haar lokale autonomie tot wijziging, zowel verstrengen als versoepelen conform artikel 6, laat gelden? 3. Wat zijn de gevolgen voor die nachtwinkels in de betrokken gemeente wanneer deze zich schikken naar het gemeentelijk reglement?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Wat betreft deze schriftelijke vraag, verwijs ik u naar het antwoord dat u werd gegeven in de commissie Economie op 15 maart 2023 (Integraal Verslag, Kamer, 2022-2023, CRIV 55 COM 1028).

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | GEMEENTE | ECONOMISCH BELEID | HANDELSREGELINGEN | ZONDAGSWERK | NACHTWERK | OPENINGSTIJD VAN EEN WINKEL | ADMINISTRATIEVE VOOGDIJ