...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1358 - Zittingsperiode : 55


Auteur Katrien Houtmeyers, N-VA (07417)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
Sub-departement Financiën, Fraudebestrijding, Nat.Lot.
Titel Energiesteun aan kleine zelfstandigen (MV 34352C).
Datum indiening16/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

Kleine zelfstandigen (eenmanszaken) die boven hun zaak wonen hebben vaak één energiemeter (voor hun zaak en hun privéwoning). Hierdoor voldoen zij niet aan de wettelijke vereisten om recht te hebben op de energiepremies (artikel 19 van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie), die ondernemers die elders wonen dan waar ze werken wel ontvangen. Voor vennootschappen geldt dat zij btw kunnen aftrekken en van kortingen op accijnzen kunnen genieten, maar voor eenmanszaken zijn de fiscale mogelijkheden veel beperkter. Binnen de Ministerraad zou worden gewerkt aan een oplossing. 1. Heeft u er zicht op hoeveel (kleine) zelfstandigen (eenmanszaken) geen recht hebben op de energiepremie? 2. Binnen de Ministerraad zou er gewerkt worden aan een oplossing. Kunt u een stand van zaken geven? Wat zijn de voorstellen? Wat ligt momenteel op tafel? Wat is de timing?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Deze vraag valt buiten mijn bevoegdheid. Staat u mij toe u door te verwijzen naar mijn collega Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, en naar schriftelijke vraag nr. 1230 van 27 maart 2023.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenBELASTINGAFTREK | STEUN AAN ONDERNEMINGEN | KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING | ECONOMISCH BELEID | ENERGIEPRIJS | ZELFSTANDIG BEROEP
Vrije trefwoordenPREMIES