...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0628 - Zittingsperiode : 55


Auteur Peter Buysrogge, N-VA (06030)
Departement Minister van Defensie
Sub-departement Defensie
Titel De kazerne van de toekomst in Oost-Vlaanderen.
Datum indiening06/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum10/03/2023

 
Vraag

De oprichting van een kazerne in Oost-Vlaanderen is al enige tijd gespreksonderwerp in de commissie Defensie. Onder meer op 15 juni en op 28 september 2022 ondervroeg ik u in de commissie Defensie al via mondelinge vragen over dit dossier. De Ministerraad heeft op 20 juli 2022 beslist om in Geraardsbergen een kwartier van de toekomst te realiseren. Intussen is er een groeiend protest tegen de komst van een nieuwe kazerne van de toekomst in Geraardsbergen. Dit lezen we ook in de media. Steeds meer landbouwers en omwonenden sluiten zich aan bij het protest tegen de komst van de nieuwe legerkazerne op de Godsbergkouter in Schendelbeke. 1. Heeft u ondertussen verdere communicatieve stappen ondernomen om de buurt, de stad Geraardsbergen en andere belanghebbenden verder te informeren over de komst van de nieuwe legerkazerne? Wat zijn de resultaten hiervan? 2. Hoe zal u de communicatie over de kazerne van de toekomst voor Geraardsbergen en haar omgeving op een positieve en actieve manier verzorgen? Heeft u al een onderhoud gehad met het actiecomité VZW Red De Godsbergkouter? Zo ja, wat was het resultaat hiervan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

1. Zoals aangekondigd in mijn algemene beleidsnota van 31 oktober 2022 werd een civiel-militaire bestuursstructuur opgericht die belast is met de verdere uitwerking van het project "Kwartier van de Toekomst" te Geraardsbergen. Een positieve en actieve communicatie naar alle betrokkenen maakt hier integraal deel van uit. Zo worden stappen gezet om in contact te komen met potentiële partners en andere belanghebbenden. Zowel Defensie als het lokale stadsbestuur onderschrijven het belang van transparantie en overleg met alle betrokkenen. Dit zal gedurende het hele proces centraal staan. Burgers hebben recht op een correcte kennisgeving en Defensie zal hier ten volle aan bijdragen door de nodige ondersteuning te leveren aan de lokale autoriteiten, zoals recentelijk in het Stadsmagazine. 2. Al voor de beslissing omtrent de locatie van het "Kwartier van de Toekomst Noord", zijn gesprekken gevoerd met de respectievelijke lokale besturen. De vertegenwoordigers van het actiecomité vzw Red de Godsbergkouter hebben hun standpunten kunnen verduidelijken. De uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2022 wordt verdergezet.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | PROVINCIE OOST-VLAANDEREN | HINDER | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE BASIS | GEBOUW
Vrije trefwoordenOVERLEG