...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1709 - Zittingsperiode : 55


Auteur Bert Wollants, N-VA (06147)
Departement Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Bin Zaken, Instit Herv, Democr Vernieuw
Titel Opladen elektrische voertuigen in publiek toegankelijke gebouwen en locaties.
Datum indiening07/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum10/03/2023

 
Vraag

Ik stelde u eerder reeds schriftelijke vraag nr. 987 van 8 december 2021 over het opladen van elektrische voertuigen in publiek toegankelijke gebouwen en locaties. Meer bepaald over de opportuniteit voor het opstellen van brandveiligheidsnormen, naar aanleiding van de publicatie van "regels voor goed vakmanschap" door Fireforum. Het was evenwel onduidelijk of lokale brandweerzones hiervan kunnen afwijken (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2021-2022, nr. 74 van 13 januari 2022). Daarop antwoordde u: "(...) Ik wil zorgen voor dergelijke uniforme veiligheidsvoorschriften voor de parkeergarages waarin elektrische voertuigen gestald worden (en dus niet alleen voor diegene die met laadpalen zijn uitgerust). Ik zal aan de Hoge Raad voor de Beveiliging tegen brand en ontploffing vragen om daartoe een voorstel uit te werken. (...) In augustus werd een aangepast koninklijk besluit basisnormen gepubliceerd waarin wordt vermeld: (...) In deze analyse is niet specifiek rekening gehouden met risico's als gevolg van elektrische voertuigen (of het laden daarvan) of voertuigen op waterstof. Maar het is duidelijk dat heel wat maatregelen in dit nieuwe hoofdstuk ook voor branden van die voertuigen ten goede zullen komen. Zo is er nu ook een sprinklerinstallatie als brandbeveiligingssysteem mogelijk, terwijl voordien alleen een rook- en warmteafvoerinstallatie voorgeschreven werd. (...)" 1. Ziet u deze aanpassing als een invulling van de uniforme veiligheidsvoorschriften waar u op doelde? 2. Welke initiatieven acht u noodzakelijk om dit alsnog te realiseren indien dat niet het geval is?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

De gewijzigde brandveiligheidsvoorschriften voor parkings van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, zijn uitgevaardigd omdat de risico's in parkings in het algemeen zijn toegenomen. Deze zijn niet specifiek voor elektrische voertuigen, maar bieden ook voor de risico's van elektrische voertuigen een oplossing. Deze nieuwe voorschriften gelden echter slechts voor nieuwe parkings die na 1 juli 2022 opgericht worden. Het zijn vooral de bestaande parkings waar het veiligheidsniveau onvoldoende kan zijn om branden met elektrische voertuigen op een veilige manier aan te pakken. Het voorstel dat ik aan de Hoge Raad voor de Beveiliging tegen brand en ontploffing heb gevraagd, zal een ruimer toepassingsgebied hebben en ook voor bestaande parkings gelden. Ook vormelijk en inhoudelijk zal dit voorstel verschillend zijn omdat het op bestaande parkings moet kunnen toegepast worden. Hierover kan je meer informatie terugvinden in punt 5 van mijn antwoord op een gelijkaardige schriftelijke vraag met nr. 1641 van 4 januari 2023 van Yngvild Ingels (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2022-2023, nr. 103).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenENERGIEDISTRIBUTIE | BRAND | VERVOERBELEID | ENERGIEBELEID | OPENBARE VEILIGHEID | VOERTUIG | ELEKTRISCH VOERTUIG | OPENBAAR GEBOUW | PARKEERTERREIN
Vrije trefwoordenPARKING